Lietuvių periodinės spaudos sistemos raidos ypatumai (1988-2003)

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvių periodinės spaudos sistemos raidos ypatumai (1988-2003)
Kita antraštėPeculiarities of the development of the Lithuanian system of periodical press (1988-2003)
AutoriaiBurneikienė, Genovaitė
LeidinyjeKnygotyra . 2005, t. 45, p. 142-153
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuvių periodinė spauda
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnio tikslas – išsiaiškinti pagrindinius lietuvių periodinės spaudos sistemos formavimosi, kaitos ir plėtros (1988–2003 m.) etapus, atskleisti tų raidos tarpsnių svarbiausius bruožus, išryškinti periodinių leidinių tipologinių grupių esminius požymius, struktūrinius pokyčius ir jų įtaką periodinės spaudos sklaidai. Išskiriami 3 periodinės spaudos sistemos raidos etapai: 1) Lietuvių periodinės spaudos vadavimasis iš sovietinės sistemos (1988–1990 m. vasario 9 d.). Pasirodė pirmieji savilaidiniai leidiniai, necenzūruoti Sąjūdžio leidiniai, o priimtas Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas išlaisvino redakcijas nuo partinės priklausomybės ir įtvirtino pagrindines spaudos laisvės nuostatas. Remdamasi pirminių šaltinių tyrimais autorė teigia, kad oficialūs „Spaudos statistikos“ ir „Spaudos metraščio“ duomenys neatspindi realios tiriamojo laikotarpio periodinės spaudos situacijos. 2) Nepriklausomos periodinės spaudos sistemos formavimasis (1990 m. vasario 9 d.–1996 m. liepos 2 d.). Išskiriami būdingiausi šio etapo požymiai: anksčiau ėjusių leidinių transformacija ir naujai steigiamų leidinių gausa ir daugybės vietinio pobūdžio leidinių, turinčių negausią auditoriją, atsiradimas. 3) Periodinės spaudos sistemos funkcionavimas konkurencijos sąlygomis (1996 m. liepos 2 d. – 2003 m.). Priimtas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas sudarė palankiais sąlygas intensyviai periodinės spaudos plėtrai, tačiau didėjanti periodinių leidinių konkurencija, aiškėjantis konvergencijos reiškinys ir stiprėjanti komercialėjimo įtaka periodinių leidinių egzistencijai lemia leidinių kiekio mažėjimą ir dalies skaitytojų auditorijos praradimą.

ENThe aim of the article is to determine key stages of formation, alteration and development of Lithuanian periodical press (1988–2003), reveal main features of the development stages, highlight primary characteristics of typological groups of periodical publications, structural changes and their effect upon the spread of periodical press. The following three stages of development of periodical press are described: 1) Liberation of Lithuanian periodical press from the Soviet system (1988 – February 9, 1990). First independent publications and uncensored Sąjūdis publications appeared, adoption of Press and Media Law liberated editors from party dependence and consolidated main provisions of free press. 2) Formation of independent periodical press system (February 9, 1990 – July 2, 1996). The main characteristics of the phase: transformation of earlier publications and large numbers of new publications, emergence of many local publications for small audiences. Competition of periodical press system (July 2, 1996 – 2003). Adoption of the Law on Provision of Information to the Public allowed intensive development of periodical press, however, growing competition of periodical publications, emerging convergence and escalating commercial influence led to a smaller number of publications and loss of part of readers.

ISSN0204-2061, 2345-0053
Mokslo sritisKomunikacija / Communication
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/115
Atnaujinta2018-12-20 23:03:44
Metrika Peržiūros: 5