Conflicting notions of language in metalinguistic discourses in Lithuania, Norway and Serbia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conflicting notions of language in metalinguistic discourses in Lithuania, Norway and Serbia
Alternative Title:
Prieštaringos kalbos sampratos metalingvistiniame diskurse Lietuvoje, Norvegijoje ir Serbijoje
In the Journal:
Taikomoji kalbotyra. 2014, 5, p. 1-32
Keywords:
LT
Interneto vartotojų komentarai; Kalbos ideologija; Kalbos ideologijos; Kalbos samprata; Kalbos sampratos; Kognityvinė metafora; Kognityvinės metaforos; Kultūriniai modeliai; Kultūrinis modelis; Metalingvistika; Sociolingvistika.
EN
Cognitive metaphors; Cultural model; Cultural models; Language ideologies; Metalinguistics; Notion of language; Notions of language; Online user comments; Sociolinguistics.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama Lietuvos, Norvegijos ir Serbijos naujienų portaluose rašomų metalingvistinių komentarų kalbos samprata ir jos elementai. Šio tyrimo tikslas yra surasti ir kategorizuoti skirtingus kalbos sampratos tipus. Tyrimo uždaviniai yra analizuoti kalbos sampratų elementus ir juos kategorizuoti pagal metaforas iš metalingvistinio diskurso. Empirinė medžiaga yra sudaryta iš trijų naujienų komentarų kiekvienoje šalyje. Iš viso surinkta maždaug 1640 komentarų, iš kurių analizuojami tik tie, kuriuose randama metaforinių kalbos vaizdavimų, iš viso 257 komentarų. Tyrimo rezultatai atskleidžia aštuonis skirtingus kalbos sampratų tipus: preskriptyvinė / autoritarinė, instrumentalinė, etnolingvistinė, komunikatyvinė, esencialistinė, „asmens tapatybės“, elitinė ir konstruktyvistinė. Paskutinės trys kalbos sampratos randamos tik vienoje iš trijų šalių, ir jos yra dėl to detaliau analizuojamos ir aptariamos. Iš kalbos vartotojų perspektyvos, šių sampratų skirtumai remiasi skirtingais elementais, iš kurių svarbiausi šie: kalbos vieta visuomonėje, kalbos kaitos suvokimas ir kalbos funkcijų ir funkcionalumo suvokimas. Rezultatai taip pat rodo, kad „grynos kalbos“ samprata yra susijusi ne tik su etnolingvistinės kalbos samprata – kalba kaip identiteto dalis, kur kaita suvokiama kaip griovimas, bet taip pat gali būti susiję su kitais, net ir priešingais, idealais ir praktiniais poreikiais – kalba kaip neutralus komunikacijos instrumentas, kaip atskiras organizmas, kaip skystis ir t.t. Taip pat tyrimas parodo, kad kalbos sampratos, kuriose skirtumas tarp variantų nėra svarbus, yra susijusios išimtinai su kalbos komunikacijos funkcija – kalba suvokiama kaip bendravimas. Kalbant apie kalbos ideologijas apskritai, rezultatai rodo, kad yra atvejų, kai standartinės kalbos ideologijos samprata (pagal Milroy 2001) yra vertinama prieštaringai. [Iš leidinio]

ENStandard language ideology is the dominant ideology in the environment where there is a standard language with a high status, with its main features being a prescriptive view on language, the notion that language is not in the ownership of its speakers and efforts are invested to preserve the language (Milroy 2001). Linguists, especially sociolinguists, have been engaged in language debates, promoting a different view of language, but are mostly either misinterpreted or misquoted by journalists, who share the "‘folk" view of language (Johnson 2001; Jaspers 2014). Since journalists have had more influence than linguists over users when it comes to language issues, it is only natural to assume that the majority of non-linguists will share this view. However, the growing online communities provide a new sphere for public debate (the virtual sphere), which, unlike traditional media, includes two-way communication, lesser degree of regulation than in the traditional media and many communication outlets (user blogs, comment sections, photo sharing etc.). This article aims to explore different types of notions of language in comment sections of internet portals in Lithuania, Norway and Serbia. The metaphors of language analysed are categorized into eight different notions of language according to the way metaphors are used. The results show that four of eight notions are shared in two or more countries, while four are specific for one of them, though quantitative research and more comparison are needed to confirm how specific they are for exactly these countries. [From the publication]

ISSN:
2029-8935
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57388
Updated:
2021-03-25 14:17:06
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: