Jurgio Baltrušaičio intelektualinės biografijos vingiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Baltrušaičio intelektualinės biografijos vingiai
Alternative Title:
The Changing Currents of the Intellectual Biography of Jurgis Baltrušaitis
In the Journal:
Keywords:
LT
Intelektualinė biografija; Metodologija; Deformacijos.
EN
Jurgis Baltrušaitis; Intellectua biography; Methodology; Deformations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami iškilaus lietuvių kilmės menotyrininko Jurgio Baltrušaičio svarbiausi intelektualinės biografijos įvykiai ir jų sąsajos su meno istorijos tyrinėjimais. Genetiniu ir lyginamuoju metodu tiriami šie Baltrušaičio pasaulėžiūrą formavę gyvenimo etapai: Vakarų Europoje nutylėti brandos metai intelektualinių ir meninių idėjų židinyje Maskvoje; studijų pradžia Vokietijoje ir dėmesys formos ontologijai; įsiliejimas į prancūzų menotyrininkų gretas ir Henri Focillono „formų gyvenimo“ interpretacija bei komparatyvistinės studijos; Academia Virginiana – menotyrininkų susibūrimai Baltrušaičio namuose Paryžiuje, skatinę naujų metodų paieškas. Aptarti Baltrušaičio gyvenimo raidos etapai atskleidžia vaizdingesnį Baltrušaičio mokslinės veikos paveikslą. Pirmiausia, teikia galimybę gretinti poeto Baltrušaičio (tėvo) ir menotyrininko (sūnaus) meno filosofijos idėjas. Antra, parodo Baltrušaičio menotyros idėjų sąsajas su Focillono meno formų gyvenimo koncepcija. Trečia, asmeninio ir intelektualinio gyvenimo vingiai padeda suvokti Baltrušaičio metamorfologinio metodo savitumą ir paskatas tyrinėti civilizacijų paraštes, formų deformacijas, iškraipytas perspektyvas. Atskleidžiamas vaizdu grįstas Baltrušaičio metodo vientisumas, siejantis fantastiškąsias viduramžių studijas, renesanso anamorfozes, įvairių epochų meno aberacijas, veidrodžių iliuzijas ir mokslinės vaizduotės dėsnius. Tyrinėjimas pagrindžia prielaidą, kad asmeniniai išgyvenimai ir kūno traumos nesąmoningai nukreipė intelektualo dėmesį į iliuzijų pasaulį, iškraipymus ir išvirkštines meno istorijos puses. [Iš leidinio]

ENThis article discusses aspects of the life of prominent art researcher of Lithuanian extraction Jurgis Baltrušaitis, and their link with art history research. The following stages of life that formed his world view are analysed using genetic and comparative methods: his formative years in Moscow; beginning of studies in Germany and attention to ontological forms; inclusion into French art research culture and Henri Focillono’s interpretation of “forms of life” as well as comparative studies; and the Academia Virginiana meetings of art researchers at his Parisian home, which encouraged the search for new methods. His development reveals a vivid picture of his scientific work. Firstly this provides an opportunity to contrast the ideas on art philosophy of Baltrušaitis the poet (Baltrušaitis’ father) and Baltrušaitis the art researcher. Second of all, it shows the links of his art research with Focillono’s concept of the art forms of life. Thirdly, the shifts of his personal and intellectual life help in understanding his metamorphological method and stimulus to research the margins of civilisation, deformations of forms, and distorted prospects. The wholeness of his method founded on the image, linking fantastic medieval studies, Renaissance anamorphosis, aberrations of various periods in art, mirror illusions and rules of the scientific imagination are brought out. The research is based on the premise, that personal experiences and body traumas subconsciously directed the attention of his intellect towards a world of illusions, distortions and opposing sides of art history.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5722
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: