Europos Sąjungos bendroji prekybos politika : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos bendroji prekybos politika: vadovėlis
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011.
Pages:
466 p
Notes:
Kiti aut.: Vladas Rimkus, Stanislava Sarapinienė, Rima Žitkienė, Danguolė Povilauskienė. Bibliografija.
Keywords:
LT
Bendroji prekybos politika; ES; Europos sąjungos prekybos politika; Muitinės procedūros; Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos teisinis reglamentavimas; Prekybos apribojimai; Prekybos tarifų reguliavimas; Prekybą prekėmis ir paslaugomis; Tarptautinė politika; Tarptautinė prekyba paslaugomis; Tarptautinės; Tarptautinės prekybos paslaugų ypatumai; Vadovėlis.
EN
Common trade policy; Customs procedures; EU; European Union trade policy; Industrial property rights legal framework; International; International Policy; International trade in service; International trade services features; Textbook; Trade in goods and services; Trade restrictions; Trade tariff regulation.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje „Europos Sąjungos bendroji prekybos politika“ atskleista Europos Sąjungos (ES) bendrosios prekybos politikos, numatytos Europos Bendrijos steigimo sutarties 133 straipsnyje ir Europos Sąjungos veikimo sutarties 207 straipsnyje, kūrimo mechanizmas, jos vienašalė, dvišalė / regioninė, daugiašalė dimensijos, ES institucijų Parlamento, Tarybos ir Komisijos išimtinė kompetencija ir jurisdikcija kuriant bendrą prekybos politiką bei ES valstybių narių dalyvavimo šiame procese formos ir sprendimų priėmimo procedūros. Ekonominiu, teisiniu ir organizaciniu aspektais išnagrinėti ES bendrosios prekybos politikos tarifiniai ir netarifiniai prekybos instrumentai, muitai, kvotos, muitų suspendavimas, veiksniai, kuriais remiantis apmokestinamos importuojamos ar eksportuojamos prekės ir taikomi tarptautinės prekybos apribojimai, muitinės procedūros, skatinančios šalies prekių eksportą ir ekonominę plėtrą, daug dėmesio skirta vietos gamintojų apsaugos priemonėms, jų teisiniam reglamentavimui ir administravimui. Šioje knygoje autorių kolektyvas, remdamasis sukaupta patirtimi tarptautinėje prekyboje, muitinės institucijose ir pedagoginėje veikloje, pateikia įvairios naujausios teorinės ir praktinės, teisinės ir vadybinės informacijos, atskleidžia ES bendrosios prekybos politikos kūrimo principus ir priemones, leidžiančias ją įgyvendinti. Knyga skiriama visiems, besidomintiems ES prekybos politika, jos teorinių problemų nagrinėjimu ir praktiniu įgyvendinimu.

ENThe textbook “The Common Trade Policy of the European Union” reveals the mechanism of development of the common trade policy of the EU specified in Article 133 of the Treaty establishing the European Community and Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union as well as its unilateral, bilateral/regional, multinational exceptional competence and jurisdiction of EU institutions (the Parliament, the Council and the Commission) when creating a common trade policy and forms of participation of EU Member States in this process and decision-making procedures. Tariff and non-tariff trade instruments, customs, quotas, customs suspension, factors on the basis of which imported or exported goods are taxed and international trade restrictions are applied, customs procedures, which encourage the export of national products and the economic development of the common EU trade policy are analysed with regard to economic, legal and organisational aspects, and a great deal of attention is dedicated to measures of protection of local manufacturers, their legal regulation and administration. Based on the accumulated experience in the international trade, customs institutions and pedagogical activities, the authors of this book present various theoretical and practical, legal and managerial formation, reveal the principles of the development of the EU common trade policy and measures aimed at implementing them. The book is intended to all those interested in EU trade policy, theoretical and practical analysis of its problems.

ISBN:
9789955193104
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28811
Updated:
2014-05-23 15:19:33
Metrics:
Views: 73
Export: