Ekonominės krizės konceptualizavimas gamtos reiškinių metaforomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominės krizės konceptualizavimas gamtos reiškinių metaforomis
Alternative Title:
Conceptualization of economic crisis via metaphors of natural phenomena
In the Journal:
Filologija. 2014, Nr. 19, p. 48-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos diskursas; Konceptualioji metafora; Konceptualioji metafora, lietuvių kalba; Krizė; Vokiečių kalba; Conceptual metaphor; Crisis; Economic discourse; Economic discourse, crisis, conceptual metaphor, Lithuanian language; German language.
Keywords:
LT
Ekonomikos diskursas; Konceptualioji metafora; Konceptualioji metafora, lietuvių kalba; Krizė; Vokiečių kalba / German language.
EN
Conceptual metaphor; Crisis; Economic discourse; Economic discourse, crisis, conceptual metaphor, Lithuanian language.
Summary / Abstract:

LTKrizė yra vienas pagrindinių Lietuvos ir Vokietijos ekonomikos diskursų konceptų, kurį abiejose kalbose struktūruoja keliolika ištakų sferų, pavyzdžiui, daiktas, augalas, gyvūnas, asmuo, antgamtinė būtybė. Viena svarbiausių abiejų kalbų diskurse yra gamtos reiškinių sfera. Ji apima šešis vaizdinius – meteorologinio reiškinio, vandens, ugnies, seisminio, astronominio ir optinio reiškinio. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – apibūdinti ir palyginti gamtos reiškinių sferos konceptualiąsias krizės metaforas lietuvių ir vokiečių kalbose. Tyrimo objektas – metaforiniai pasakymai, verbalizuojantys ekonominės krizės konceptą. Straipsnyje analizuojamas pastarųjų dviejų dešimtmečių viešasis ekonomikos diskursas nuo 1990 iki 2012 m. Gretinamoji konceptualiųjų metaforų kalbinės raiškos analizė atskleidžia abiejose kalbose kuriamą įspūdį, kad ekonominė krizė yra žmogui nepavaldus, natūralus reiškinys. Audros, vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, karščio, gaisro, šešėlio ir kitus požymius abiejose kalbose įgijusi ekonomikos krizė daro didelę žalą ekonomikai ir jos subjektams. Abi kalbinės bendruomenės bando suvaldyti krizę, tačiau skirtingais būdais. [Iš leidinio]

ENCrisis is one of the main concepts in Lithuanian and German economic discourse, structured by several source domains, such as an artifact, a plant, an animal, a person, a supernatural being. One of the most important source domains in the discourse of both languages is the domain of natural phenomena. It includes six images - meteorological phenomena, water, fire, seismic, optical and astronomical phenomena. The aim of the article is to describe and to compare conceptual metaphors of natural phenomena in Lithuanian and German. The subject of the research is metaphorical expressions that relate to the concept of economic crisis. The research is based on the Contemporary Theory of Metaphor by G. Lakoff. The paper analyzes the public economic discourse of the last two decades from 1990 to 2012. The comparative analysis of linguistic expressions of conceptual metaphors reveals the impression created in both languages that economic crisis is a natural phenomenon, not a man-made event. The cross-domain mapping of economic crisis in both languages shows that storms, wind, flood, earthquake, heat, fire, shadow and other metaphorically implied phenomena cause serious damage to the economy and its actors. The two linguistic communities try to manage crisis, but in different ways. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56834
Updated:
2021-01-13 18:36:02
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: