"Rain" and "ant" (suge E 47 - saugis E 791): how are their names connected in Old Prussian?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
"Rain" and "ant" (suge E 47 - saugis E 791): how are their names connected in Old Prussian?
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Elbingo žodynėlis; Etimologija; Leksika; Prūsų kalba / Prussian language; Semantikos raida.
EN
Baltic; Etymology; Lexis; Old Prussian; Semantic development; The Elbing Vocabulary.
Summary / Abstract:

LTElbingo žodynėlyje apie senosios prūsų kalbos žodžio saugis E 791 „skruzdėlė“ etimologiją redaktoriaus komentarų nėra. Mokslininkai yra siūlę šį žodį skaityti kaip sangis ir sieti jį su lietuvių kalbos veiksmažodžiu žengti (Pierson). Janio Endzelyno (Janis Endzelins) teigimu, šis žodis galėtų būti siejamas su lietuvių kalbos veiksmažodžiu šauti. Vytauto Mažiulio nuomone, šio žodžio baltistikos literatūroje apskritai nėra. Straipsnyje analizuojama dviejų į Elbingo žodynėlį įtrauktų žodžių – suge E 47 „lietus“ ir saugis E 791 „skruzdėlė“ – sąsaja. Ankstesniuose autoriaus tyrimuose daroma išvada, kad daugelis gyvūnų pavadinimų buvo prūsų kalbos naujovės, atsiradusios įprastu standartiniu būdu. Straipsnyje daroma išvada, kad saugis E 791 „skruzdėlė“ galėjo būti susijęs su vakarų baltų naujovėmis ir taip pat buvo įgytas standartiškai. Tyrime ypatingos reikšmės turi arealinis apektas. Jau anksčiau autorius yra aprašęs semantinę izoglosą, besidriekiančią palei dienovidinį nuo Murmansko šiaurėje iki Vitebsko pietuose ir besibaigiančią Baltarusijos teritorijoje. Teigiama, kad nėra abejonių, jog maždaug tame regione galima aptikti įvairių lingvistinių to paties onomasiologinio modelio įrodymų. Šis modelis jungia Baltijos finus, rytų baltus ir rytų slavus. Baltarusių tarmėse šis onomasiologinis „skruzdėlės“ modelis taip pat aptinkamas.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56815
Updated:
2020-04-14 11:59:50
Metrics:
Views: 10
Export: