Прус. gaylux Е 661 "горностай" и др. - рус. бњлъка : общая модель двух новшеств

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Прус. gaylux Е 661 "горностай" и др. - рус. бњлъка: общая модель двух новшеств
Alternative Title:
Prūsų gaylux Е 661 "šermuonėlis" ir sen. rusų bĕlъka "voveraitė": bendras dviejų naujadarų modelis
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 2, p. 193-203
Keywords:
LT
Prūsų kalba / Prussian language; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTKitaip negu teigiama naujausiuose prūsų kalbos žodynuose, prūsų „gaylux E 661 Hermelin“ nėra deminutyvas. Vakarų baltų ir rytų slavų kalbose su priesaga -uk- (slavų-ь/с-) ir substantyvacijos būdu iš būdvardžio reikšme „baltas“ (prūsų „gaylis E 459“ ir sen. rusų „Ьělъ(jь)“) bei pagal bendrą semantinį darybos modelį buvo sudaryti dviejų kailinių žvėrelių - šermuonėlio ir voveraitės nauji pavadinimai, kurie pakeitė jų senuosius indoeuropietiškus įvardijimus: plg. lie. „šarmuo“ ir s. r. „věverica“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prūsų kalba; Prūsų kalbos žodynai; Old Prussian; Dictionaries of Old Prussian.

ENUnlike the latest dictionaries of the Prussian language claim, the Prussian “gaylux E 661 Hermelin“ is not a diminutive. New names of fur animals, i.e. ermine and squirrel, were formed in the western Baltic and Eastern Slavic languages with the suffix –uk- (Slavic -ь/с-) by the method of substantivation from the adjective meaning „white“ (Prussian „gaylis E 459“ and the old Russian „Ьělъ(jь)“) and according to the common model of semantic derivation. These names replaced the old Indo-European names.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34756
Updated:
2018-12-17 10:54:26
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: