Editing difficulties in Balys Sruoga's "Dievų miškas" (Forest of the Gods)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Editing difficulties in Balys Sruoga's "Dievų miškas" (Forest of the Gods)
In the Journal:
Lituanus. 2013, vol. 59, no. 4, p. 69-83, 102
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Politinė ideologija / Political ideology; Rankraščiai / Manuscripts; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kai kurie mažiau žinomi B. Sruogos „Dievų miško“ teksto aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas „Dievų miško“ rankraščiui ir jo sąsajoms su dviem redaguotais mašinėle parašytais tekstais, naudojamais dabartiniuose leidimuose. Analizė rodo, kad nė vienas iš šiuo metu naudojamų tekstų neatspindi autoriaus kūrybinių ketinimų. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: "Dievų miškas"; Autorius; Balys Sruoga; Ideologija; Literatūra; Literatūros kūrinys; Mašinraštis; Rankraštis; Redagavimas; Sovietinis laikotarpis; Tekstologija; Versija; Vertimas; "Forest of the Gods"; Author; Balys Sruoga; Editing; Editing problems; Ideology; Literary work; Lithuanian literature; Manuscript; Soviet period; Textual criticism; Translation; Typescript; Version.

ENThis article discusses some lesser-known aspects of the text of Balys Sruoga's Dievų miškas. The emphasis is on the manuscript of "Dievų miškas" and its connections with the editing of the text of two typewritten copies, reflected in published texts of the work currently in circulation. Evidence suggests that none of the currently available editions of this work reflect the author's creative intention. [From the publication]

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56748
Updated:
2019-01-18 19:22:28
Metrics:
Views: 29
Export: