Balio Sruogos "Dievų miško" recepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balio Sruogos "Dievų miško" recepcija
Alternative Title:
Reception of Balys Sruoga work "Dievų miškas" ("Forest of the Gods")
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2011, t. 34, p. 183-238
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Istorijos mokslas / History science; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama jau parašyto Balio Sruogos „Dievų miško“ teksto būtis. Siekiama aptarti, kaip įvairiais istorijos tarpsniais buvo vertinamas ir priimamas „Dievų miškas“. Keliama aktuali kūrinio ištirtumo problema: ar garsus lietuvių literatūroje kūrinys yra susilaukęs pakankamai literatūrologų dėmesio, kiek įvairus analizės spektras, kokių tyrimų ypač pasigesta. Atliekant tyrimą, remiamasi: paraliteratūriniais tekstais (Sruogos amžininkų atsiminimais, laiškais, pokarine rašytojo korespondencija), periodikoje pasirodžiusiais straipsniais, studijomis, kuriose kalbėta apie „Dievų mišką“. Tyrimas atliekamas derinant kelias metodologijas. Istorinė konstatuojamoji kritinių tekstų apžvalga yra savaime hermeneutinė: iš atskirų pasisakymų, recenzijų bandoma dėlioti tam tikro laikotarpio „Dievų miško“ kritikos visumos mozaiką, iš jų randasi apibendrintas kūrinio situacijos vaizdas lietuvių literatūrologijoje. Pirmasis teksto istorijos etapas (1945–1947) ypatingas tuo, kad įspūdžiai, pasitinkant „Dievų mišką“, yra retrospektyvaus pobūdžio, aiškėjantys iš atskirų subjektų atsiminimų. Todėl aktuali recepcinė žiūra: ryškinami asmeniniai skaitytojų balsai, individualieji reakcijos ir percepcijos momentai, pabrėžiama teksto vidinių galių ir poveikio praktika, suvokimo horizontų sankirtos, tekstą supantys kontekstai (istorinis-politinis, socialinis, kultūrinis). Straipsnyje išsamiai aptariamas „Dievų miško“ įsitvirtinimo privačioje terpėje aspektas, pateikiama kritinių tekstų apžvalga, supažindinama su nauja archyvine medžiaga.Reikšminiai žodžiai: Balys Sruoga; Dievų miškas; Istorijos laikotarpis; Literatūra; Literatūros kūrinys; Recepcija; Balys Sruoga; Forest of the Gods; Historicel period; Literature work; Lithuanian literature; Reception.

ENThe prehistory of literature work and become studies helps come closer towards Balys Sruoga literature work Dievų miškas (Forest of the Gods). In the article there is being researched the existence of the text. The goal is to discuss how Forest of the Gods was evaluated and accepted in different historical periods. The problem of the work research is being arised if famous Lithuanian literature masterpiece has got enough attention from literature specialists, how the spectrum of analysis varies, what kind of research it lacks. Doing the research it is being based upon paraliteralel texts (the memories by Sruoga contemporaries, letters, writer's postwar correspondence), the articles in press, studies, where Forest of the Gods is the object of analysis. The research is being done combining with different methodologies. The historical stated observation of the texts is hermeneutic by itself - it is trying to collect the whole Forests of the Gods criticism mozaic of that period from separate utterances, different reviews presentations; the summarized view of work situation can be found in Lithuanian literature. The first historical period of the text (1945-1947) is very special because the impressions are retrospective, making clear from memories of separate types, at the moment of meeting Forest of the Gods. Therefore, receptive looking is pressing - personal voices of readers, individual moments of reaction and perception are being made clear; the practice of inner power and influence of the text is emphasized; intersections of perception horizons, contexts surrounding the text. [text from author]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Editing difficulties in Balys Sruoga's "Dievų miškas" (Forest of the Gods) / Neringa Markevičienė. Lituanus. 2013, vol. 59, no. 4, p. 69-83, 102.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34522
Updated:
2018-12-17 13:08:51
Metrics:
Views: 88    Downloads: 30
Export: