The Impact of cognitive and non-cognitive personality traits on computer literacy level

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of cognitive and non-cognitive personality traits on computer literacy level
In the Journal:
Education-line, p. [1-12]
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas asmenybės kognityvinių ir nekognityvinių savybių raiškos poveikis kompiuterinio raštingumo lygiui. Aukščiausias kokybiškai nagrinėjamo fenomeno lygmuo, kai kvalifikacija sėkmingai įveiklinama, yra vadinama kompetencija. Mobilizuojamos ne vien kognityvinės savybės (žinios, įgūdžiai, meistriškumas ir pan.), bet ir visi asmenybiniai resursai – emocinė-motyvacinė sfera, valia, intuicija, dorovė ir pan. Todėl kompetenciją galima būtų apibrėžti kaip asmenybės kognityvinių ir nekognityvinių savybių raišką sėkmingoje ir efektyvioje profesinėje veikloje. Kompetentingas žmogus savo profesinėje veikloje įvairiose situacijose veikia sėkmingai. Straipsnyje aptariamas kompiuterinio raštingumo raiškos tendencijos tiek pasaulio, tiek šalies mastu. Pristatomi studentų kompiuterinio raštingumo tyrimo rezultatai. Apklausti 1004 studentai iš 4 Lietuvos universitetų (Kauno technologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto) ir 5 kolegijų. Tyrimo metu buvo naudojamas kompiuterinio raštingumo testas ir du anoniminiai klausimynai. Studentų kompiuterinio raštingumo tyrimas parodė, kad asmenybės kognityvinių ir nekognityvinių savybių raiška tam tikru mastu tikrai turi įtakos kompiuteriniam raštingumui, nors jie nėra lemiamas veiksnys. Taigi, eilinis studentas, be jokių ypatingų sugebėjimų, gali sėkmingai naudotis kompiuterinėmis ir informacinėmis technologijomis.Reikšminiai žodžiai: Asmeninės savybės; Aukštasis mokslas; Kognityviniai asmenybės bruožai; Kompiuterinio raštingumo lygis; Kompiuterinis raštingumas; Nekognityviniai asmenybės bruožai; Cognitive personality traits; Computer literacy; Computer literacy level; Higher education; Non-cognitive personality traits; Personality traits.

ENThe article deals with the scientific problem related to the hypothetical presumption on the impact of cognitive and non-cognitive personality traits on the peculiarities of computer literacy in the system of higher education. The study was built on the following theoretical foundation - theoretical notions of the contemporary psychology on individual's cognitive and non-cognitive qualities as a prerequisite and a factor of education. The research on the students' computer literacy showed that personality's cognitive and non-cognitive traits in some measure really influence computer literacy although they are not a fatal (everything determining) factor. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Computer literacy and gender stereotypes : an investigation among Lithuanian university students / Diana Šaparnienė, Gediminas Merkys. Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 1 (43), p. 69-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5655
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 14
Export: