Socialinės globos pagyvenusiems asmenims kokybė ir jos vertinimas : [metodinė priemonė]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės globos pagyvenusiems asmenims kokybė ir jos vertinimas: [metodinė priemonė]
Alternative Title:
Quality of Social Care of the Elderly and Its Evaluation. Methodical aid
Publication Data:
Vilnius : Efrata, 2005.
Pages:
199 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagyvenusių žmonių skaičiaus ir lyginamojo svorio bendrame gyventojų skaičiuje augimas rodo, jog ateityje didelę dalį mūsų visuomenės sudarys vyresnio amžiaus žmonės. Socialinės globos paslaugos pagyvenusiems žmonėms yra viena iš šiuolaikinės socialinių paslaugų sistemos sudėtinių dalių, kuri visuotino Europos gyventojų senėjimo kontekste tampa vis labiau reikalinga ir svarbi. Šios knygos atsiradimą galima būtų vertinti kaip dar vieną akcentą, atkreipiant dėmesį į visuomenės senėjimo problemas ir šiame kontekste ypatingai aktualius pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybės klausimus. Vienas iš kelių, kaip užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų prieinamos geros kokybės socialinės paslaugos - sukurti standartų socialinėms paslaugoms sistemą ir socialinių paslaugų kokybės vertinimo ir kontrolės mechanizmą. Šioje knygoje, remiantis teorine paslaugų kokybės samprata analizuojami socialinės globos pagyvenusiems asmenims kokybės standartai, kurie apima įvairius socialinių paslaugų kokybės aspektus. Pagrindinė knygos dalis skirta socialinės globos pagyvenusiems asmenims kokybės analizei. Knygoje pristatoma socialinių paslaugų standartų reikšmė ir svarba, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, aptariami standartų formulavimo principai, struktūra bei pateikiama trumpa informacija, charakterizuojanti vertinimo sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai.

ENThe growth of the number of elderly people and comparative weight in the total population number evidences that in the future a large part of our society will be comprised of elderly people. Services of social care for the elderly make one of the components of the modern system of social services, which in the context of the common ageing of the European population becomes more and more necessary and important. Appearance of the book may be evaluated as another highlight, focusing on the problems of ageing of the society and the issues of quality of living of the elderly people, which are of special importance in this context. One of the ways to ensure accessibility of good quality social services to the senior persons is to develop a system of standards for social services and the mechanism for evaluation and control of quality of social services. The book, with reference to the theoretical conception of quality of services, considers the quality standards of social care of the elderly, which include diverse quality aspects of social services. The main part of the book is dedicated to the analysis of quality of social care of the elderly. The book presents the meaning and importance of the standards of social services, in order to ensure quality of services, discusses the principles of formulation of standards, the structure and gives brief information characterising the evaluation system.

ISBN:
995556234X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/564
Updated:
2013-04-28 15:19:15
Metrics:
Views: 185
Export: