Kristocentrizimo raiška vidurinio ugdymo katalikų tikybos bendrosiose programose Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristocentrizimo raiška vidurinio ugdymo katalikų tikybos bendrosiose programose Lietuvoje
Alternative Title:
Expression of christocentrism in general programs of secondary education of catholic religion in Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2013, Nr. 44, p. 152-168. Krikščioniškosios kultūros trajektorijos
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Religinis ugdymas / Religion education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LT2011 m. patvirtintos naujos Vidurinio ugdymo (XI-XII kl.) bendrosios programos. Naująją Vidurinio ugdymo katalikų tikybos programą sudaro keturi moduliai: Katalikybė ir pasaulio religijos, Pašaukimai gyvenimui, Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė. Religijos filosofija. Pradedant įgyvendinti šią naują katalikų tikybos bendrąją programą vėl keliamas klausimas, ar čia ne nuvertinamas krikščioniškasis tikėjimas, neatsisakoma kristocentriškumo, nes pirmasis katechezės kriterijus yra į Jėzaus Kristaus asmenį sutelkta žinia – kristocentrizmas. Tad šiuo darbu siekiama nustatyti kristocentrizmo raišką vidurinio ugdymo katalikų tikybos bendrosios programos keturiuose moduliuose. Išanalizavus minėtos programos keturis modulius, nustatyta, kad tiek tiesiogiai modulių tiksluose, uždaviniuose, vertybinėse nuostatose, gebėjimuose, žiniose ir supratime reiškiasi kristocentrizmas, tiek netiesiogiai per perteikiamą Jėzaus mokymą apie Dievą, žmogų, laimę, moralinį gyvenimą, mirtį ir pan. išreiškiama kristocentrinė žinia viduriniame ugdyme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kristocentrizmas; Tikybos programos moduliai; Ugdymas; Vidurinio ugdymo katalikų tikybos bendroji programa; Christocentrism; Education; General programs of secondary education of Catholic religious education; Modules of the program of religio w education; Modules of the program of religious education.

ENNew general programs of secondary education (forms XI-XII) were approved in 2011. The new program of Catholic religious education consists of four modules: Catholicism and Religions of the World, Vocations for Life, The Holy Scripture - the Journey of Life, Religious Philosophy. At the beginning of implementation of this new general program of Catholic religious education, the question is raised again if the Christian faith is not depreciated and if Christocentrism is not denounced within this program, as the primary criterion of catechesis is the news focused upon the personality of Jesus Christ - Christocentrism. Therefore, this article analyses the expression of Christocentrism in the four modules of the secondary education programs of Catholic religious education. Christocentric news in secondary education can be and is revealed through conveyance of Jesus's teaching about God, man, happiness, moral life, death and so on. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56309
Updated:
2021-02-02 19:42:44
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: