Refleksija kaip edukacinis meninio ugdymo(si) būdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Refleksija kaip edukacinis meninio ugdymo(si) būdas
Alternative Title:
Reflection as a method of educational art (self-)education
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2013, Nr. 19, p. 58-69
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTMeninis ugdymas, kaip ir pats meno reiškinys, turi ir specifinių, savitų ugdymo(si) būdų. Vienas iš jų - refleksija, skatinanti internalizuoti kultūros, meno vertybes, priartinanti meno suvokimą, vertinimą, procesą prie asmeninio santykio, asmeninės patirties. Straipsnyje aptariama refleksijos samprata, edukacinis refleksijos aspektas, meninio ugdymo(si) galimybės, analizuojama ne tik refleksija, bet ir meno bei kultūros teorijose akcentuojama meno sampratos kaita. Refleksijos rūšys - turinio, proceso, prielaidų - aptariamos kaip meninio ugdymo(si) galimybės. Refleksija nagrinėjama kaip teorinis konstruktas, savybė, būdas, skatinantis permąstyti kintantį meno, kultūros, socialinio pasaulio ir mūsų santykį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstruktyvi ir nekonstruktyvi; Konstruktyvi ir nekonstruktyvi refleksija; Meninio ugdymo specifika; Meninis ugdymas; Refleksija; Refleksija, meninis ugdymas; Art education; Constructive and non-constructive; Constructive and non-constructive reflection; Constructive and non-constructive reflection, art education; Reflection; Specificity of art education.

ENArt education, like the phenomenon or art, involves specific methods of (self-)education. One such method to- be-used and emphasised focuses on reflection stimulating internalisation of culture, art values, making art appreciation, the process itself closer to personal relation, personal experience. The article deals with the concept of reflection, the educational aspect of reflection, and opportunities art (self-)education provides. It analyses reflection as well as change of the concept of art emphasised in art and culture theories. The kinds of reflection are the following: content, process, preconditions, and are possibilities for implementation of art (self-)education. Reflection as a theoretical construct, feature, method is encouraging re-thinking of the changing relation between art, culture, social world and us. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56220
Updated:
2020-06-16 16:43:56
Metrics:
Views: 62    Downloads: 14
Export: