Trauma experience, psychological resilience and dispositional optimism: three adult generations in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Trauma experience, psychological resilience and dispositional optimism: three adult generations in Lithuania
Alternative Title:
Trijų kartų Lietuvos gyventojų trauminės patirties sąsajos su psichologiniu atsparumu ir optimizmu
In the Journal:
Psichologija. 2014, t. 49, p. 20-33
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTEpidemiologiniai tyrimai rodo, kad nuo 70 iki 90 % žmonių per savo gyvenimą patiria bent vieną potencialiai traumuojantį įvykį. Potrauminio streso sutrikimas (PTSS) pasireiškia tik nedidelei daliai jų – įvairių tyrimų duomenimis, nuo 1 iki 4,7 %. Tyrimuose ieškoma atsakymų, kas lemia, kad vieni asmenys yra atsparesni traumuojantiems įvykiams nei kiti. Šiame tyrime siekėme atskleisti ryšius tarp potencialiai traumuojančių įvykių patyrimo, psichologinio atsparumo ir optimizmo. Metodika. Tyrime dalyvavo 300 tiriamųjų. Jie buvo atrinkti taip, kad atspindėtų tris Lietuvos gyventojų kartas (po 100 iš kiekvienos kartos: jauniausios – g. 1983–1995, vidurinės – g. 1960–1972, vyriausios – g. 1940–1953 m.) pagal lytį, išsilavinimą ir gyvenamąją vietą. Tyrime naudojome į lietuvių kalbą išverstas skales: Life Events Checklist (LEC) – gyvenimo įvykių klausimyną, Resilience Scale trumpąją versiją (RS-14) atsparumui matuoti, Revised Life Orientation Test (LOT-R) optimizmui matuoti, Trauma Screening Questionnaire (TSQ) PTSS simptomams įvertinti. Rezultatai. Statistinė duomenų analizė atskleidė, kad dauguma (94,6 %) tiriamųjų per savo gyvenimą yra patyrę bent vieną potencialiai traumuojantį įvykį. Kliniškai reikšmingų PTSS simptomų paplitimas tyrimo imtyje yra 6,7 %. Tai atitinka kitų tyrimų duomenis. Gautas statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys tarp optimizmo ir psichologinio atsparumo bei neigiamas tarp optimizmo ir PTSS simptomų. Tačiau, kitaip nei tikėtasi, psichologinis atsparumas nebuvo statistiškai reikšmingai susijęs su PTSS simptomais. Optimistinis požiūris į gyvenimą susijęs su potrauminėmis reakcijomis ir psichologiniu atsparumu. Lieka neaišku, koks yra atsparumo kaip bruožo poveikis asmens reakcijoms po trauminio įvykio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Trauma; Posttraumatic stress disorder; Psychological resilience; Dispositional optimism; Resilience scale; Revised life orientation test; Life events checklist.

ENEpidemiological studies suggest that the vast majority of people experience at least one potentially traumatic event in their lifetime; however, severe posttraumatic stress symptoms affect only few of those ever exposed to trauma. This study has been aimed to find out whether trait resilience and dispositional optimism are associated with trauma experience and a probable Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). A cross-sectional study was conducted, enrolling 300 Lithuanian adults of three different age groups. The Life Events Checklist (LEC), Trauma Screening Questionnaire (TSQ), Resilience Scale (RS-14), and Revised Life Orientation Test (LOT-R) were used to measure potentially traumatic events, posttraumatic reactions, psychological resilience, and dispositional optimism. Results of this study revealed a high prevalence of potentially traumatic events among its participants (95%). Nearly 7% of the total sample had probable PTSD. A significant moderate positive relationship was found between the resilience and optimism, r(300) = .40, p <.01. Optimism was negatively associated with PTSD symptoms, r(214) = –.17, p <.05; however, contrary to what was expected, there was no significant association between the trauma reactions and trait resilience. [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56162
Updated:
2019-02-03 12:35:20
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: