Lietuvių katoikonimų leksikografinis modelis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių katoikonimų leksikografinis modelis
Alternative Title:
Lexicographic model of Lithuanian demonyms
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Leksikografija / Lexicography; Morfologija / Morphology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas rengiamo lietuvių „Katoikonimų žodyno“ struktūrai pagrįsti, atsižvelgiant į praktinę jo paskirtį ir norminamąjį pobūdį. Taikomosios paskirties katoikonimų žodynas skirtas žodžių darybos, leksikologijos bei leksikografijos, kalbos kultūros, onomastikos specialistams, žiniasklaidos, tautotyros darbuotojams. Sukauptos medžiagos analizė rodo, kad būdingiausias lietuvių katoikonimų sisteminės sąrangos bruožas yra variantiškumas, todėl leksikografinis aprašas turėtų kuo tiksliau parodyti variantų distribucijos santykius, jų funkcijų sąsajas bei skirtumus. Norminamojo pobūdžio „Katoikonimų žodyno“ tiek bendrosios, tiek mikrostruktūros formavimo nuostatos remiamos toponiminių asmenų pavadinimų fonetinio, morfologinio, semantinio bei stilistinio lauko duomenų analize ir orientacija į adresatą. Siekiant kuo tiksliau parodyti darybos požiūriu atviros katoikonimų sistemos sąrangos įvairovę, dinamiką, žodyne pateiktini visi iš gyvosios kalbos bei kitų šaltinių surinkti toponiminiai asmenų pavadinimai ir jų variantai specialiai žymint vartojimo sritį, pobūdį, stilistinę funkciją bei (ne)teiktinumą. Bendrinei kalbai teiktini tie katoikonimai ir jų variantai, kurie atitinka gramatinio sistemiškumo ir leksinio grynumo kriterijus. Hierarchinė eilė variantų lizde grindžiama trimis vertės matais: autentiška vartosena, formų areališkumu bei vartojimo dažnumu.Reikšminiai žodžiai: Katoikonimas; Žodynas; Leksikografinis aprašas; Variantiškumas; Fonologinis laukas; Morfologinis laukas; Semantinis laukas; Stilistinis laukas.

ENThis article is intended to justify the structure of the forthcoming Dictionary of Demonyms and examines its particular uses for it as well as its normative function. The most distinct feature of the Lithuanian system of demonyms is its variability, however, though the naming of people according to the place where they live or originate is not random or haphazard but occurs, instead, within an organised framework. Establishing the reasons for the linguistic and socio-linguistic variations in the word-formation, semantics and accents, as well as the stylistic variations, of Lithuanian demonyms is helpful in determining criteria for their evaluation and presentation according to their relationship with the accepted rules of the overall language system, and according to their sphere of usage, their nature, as well as their functional and stylistic peculiarities. These criteria were the basis used in shaping the structure of articles in the dictionary, which first and foremost is geared to the user – it is a dictionary for researchers working in word formation and lexicology, as well as journalists and researchers of culture. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5493
Updated:
2013-04-28 16:15:27
Metrics:
Views: 37
Export: