Kauno miesto SVV organizacijų analizė vadovų lyčių lyderystės aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno miesto SVV organizacijų analizė vadovų lyčių lyderystės aspektu
Alternative Title:
Empirical investigation of managers’ leadership gender aspects in small and medium enterprises of Kaunas city
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2014, Nr. 72, p. 63-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vadovavimas; Lyderystė; Lyčių lyderystė; Leading; Leadership; Gender leadership.
Keywords:
LT
Lyderystė; Socialinės teisės / Social rights; Vadovavimas.
EN
Gender leadership; Leadership; Leading.
Summary / Abstract:

LTDaugėjant moterų vadovių, vis dažniau svarstoma, kuo skiriasi vadovai vyrai nuo vadovių moterų, kokios lyties vadovai yra tinkamesni skirtingose organizacijų gyvenimo situacijose. Tyrimo tikslas – palyginti skirtingų lyčių vadovus Kauno m. organizacijose ir įvertinti lytiškumo aspekto įtaką vadovų lyderiškumo bruožams ir jų elgesiui. Tyrimas buvo atliktas Kauno mieste veikiančiose smulkiose ir vidutinėse organizacijose, naudojant kiekybinį tyrimo metodą – internetinę apklausą. Tyrime iš viso dalyvavo 163 respondentai. Atliktas tyrimas leido daryti prielaidas mokslinei diskusijai apie vyrų ir moterų vadovų lyderystės skirtumus. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje vyrui vadovui priskiriamos tokios būdingos savybės kaip polinkis dominuoti, ambicingumas bei polinkis rizikuoti. Vadovėms moterims dažniau priskiriamos tokios savybės kaip intelektualumas, komunikabilumas bei polinkis sunkiai dirbti. Tyrimas paip pat atskleidė skirtumus vertinant lyderystės ir organizacijos veiklos srities sąsajas. Daugumos respondentų nuomone vadovo lytis neįtakoja jo sėkmės skirtinguose organizacijos gyvavimo etapuose ir situacijose, tik daugiau vyrų nei moterų yra linkę pritarti, kad organizacijai išgyvenant krizinį laikotarpį, sėkmingiau organizacijai vadovautų vyrai. Tyrimas nepatvirtino teorinės nuostatos, jog vadovėms moterims būdingesnis transformacinių lyderių elgesys.

ENThe continuous increase in women managers has lead to such discussions as differences between men and women leaders, or which gender is more suitable at handling various situations during the lifetime of an organisation. The purpose of the research is to compare leaders of different genders in the organisations of the city of Kaunas, and evaluate the influence of gender on their leadership skills and behaviour. It was conducted in small and medium-sized organisations through a quantitative analysis method – an online survey, with a total of 163 respondents. The research raised presuppositions for a scientific discussion on the differences of leadership of men and women. The analysis revealed that a male leader in Lithuania has such characteristics as domineering, ambitious, and prone to taking risks. Female leaders are more known to be intellectual, communicative and hard-working. The differences of the connection between leadership and the areas of activity of an organisation were discussed as well. The majority of respondents believe that the gender of the leader does not affect their success during various stages and situations of the lifetime of an organisation, however, more men than women seem to agree that a male leader would be the most suitable when the organisation is undergoing a crisis. The research did not confirm the theory that women are more likely to possess the qualities of transformational leaders.

DOI:
10.7220/MOSR.2335.8750.2014.72.4
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54883
Updated:
2019-01-19 17:38:47
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: