Mokymosi tarnaujant bendruomenei, rengimo darbui ir pilietiškumo ugdymo poveikis studentų mokymosi rezultatams

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėMokymosi tarnaujant bendruomenei, rengimo darbui ir pilietiškumo ugdymo poveikis studentų mokymosi rezultatams
Kita antraštėService-learning, work-linked training and citizenship education impact on student's learning outcomes
AutoriaiKuznecovienė, Jolanta
LeidinyjeProfesinis rengimas: tyrimai ir realijos . 2005, Nr. 10, p. 100-111
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMokymasis; Tarnavimas; Bendruomenė; Ugdymas
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjami teoriniai aspektai ir praktinės problemos, kylančios apibrėžiant ir įvertinant mokymosi tarnaujant bendruomenei poveikį studentų mokymosi rezultatams. Akcentuojama, kad studentų mokymosi rezultatų analizė turi vykti ištyrus pagrindinius veiksnius, kurie lemia mokymosi tarnaujant rezultatus. Tie veiksniai yra mokymosi tarnaujant patirties etapas, individualios studentų biografinės charakteristikos stojimo į instituciją metu, aplinka, kurią sudaro įvairios programos, politika, dëstytojai, bendramoksliai bei edukacinė patirtis ir rezultatai, t. y. studentų charakteristikos pabuvus toje aplinkoje. Straipsnyje taip pat aptariama mokymosi tarnaujant formų įvairovė ir kintamieji, kurie matuoja mokymosi tarnaujant poveikį studentų mokymosi rezultatams. Straipsnyje analizuojamos Lietuvos aukštojo mokslo problemos, atskleistos daugelyje tyrimų ir apklausų, bei teigiama, kad daugelis pastaruoju metu universitete egzistuojančių ugdymo problemų gali būti išspręstos taikant mokymąsi tarnaujant, kaip ugdymo metodologiją [Iš leidinio]

ENThe article analyses theoretical aspects and practical problems arising when defining and assessing the impact of learning serving the community on learning results of students. It emphasises that analysis of students’ learning results must be carried out following analysis of the main factors which determine results of learning by serving. These factors are a stage of experience of learning by serving, individual students’ biographical characteristics when entering the institution, an environment formed by various programmes, policies, teachers, peers and educational experience and results, i.e. students’ characteristics after spending some time in that environment. The article also discusses diversity of forms of learning by serving and its variables which measure the impact of learning by serving on learning results of students. The article analyses problems of the Lithuanian higher education revealed in numerous studies and surveys and states that many problems lately emerging at universities may be solved by applying learning by serving as the methodology of education.

ISSN1392-6241
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijosEdukacinės inovacijos studijose ir studentų pozicija / Rimantas Tidikis. Socialiniai mokslai. 2001, Nr. 3 (29), p. 63-69.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/548
Atnaujinta2020-07-30 12:15:17
Metrika Peržiūros: 7    Atsisiuntimai: 1