Mokymosi tarnaujant bendruomenei, rengimo darbui ir pilietiškumo ugdymo poveikis studentų mokymosi rezultatams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokymosi tarnaujant bendruomenei, rengimo darbui ir pilietiškumo ugdymo poveikis studentų mokymosi rezultatams
Alternative Title:
Service-learning, work-linked training and citizenship education impact on student's learning outcomes
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2005, Nr. 10, p. 100-111
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami teoriniai aspektai ir praktinės problemos, kylančios apibrėžiant ir įvertinant mokymosi tarnaujant bendruomenei poveikį studentų mokymosi rezultatams. Akcentuojama, kad studentų mokymosi rezultatų analizė turi vykti ištyrus pagrindinius veiksnius, kurie lemia mokymosi tarnaujant rezultatus. Tie veiksniai yra mokymosi tarnaujant patirties etapas, individualios studentų biografinės charakteristikos stojimo į instituciją metu, aplinka, kurią sudaro įvairios programos, politika, dëstytojai, bendramoksliai bei edukacinė patirtis ir rezultatai, t. y. studentų charakteristikos pabuvus toje aplinkoje. Straipsnyje taip pat aptariama mokymosi tarnaujant formų įvairovė ir kintamieji, kurie matuoja mokymosi tarnaujant poveikį studentų mokymosi rezultatams. Straipsnyje analizuojamos Lietuvos aukštojo mokslo problemos, atskleistos daugelyje tyrimų ir apklausų, bei teigiama, kad daugelis pastaruoju metu universitete egzistuojančių ugdymo problemų gali būti išspręstos taikant mokymąsi tarnaujant, kaip ugdymo metodologiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymasis; Tarnavimas; Bendruomenė; Ugdymas.

ENThe article analyses theoretical aspects and practical problems arising when defining and assessing the impact of learning serving the community on learning results of students. It emphasises that analysis of students’ learning results must be carried out following analysis of the main factors which determine results of learning by serving. These factors are a stage of experience of learning by serving, individual students’ biographical characteristics when entering the institution, an environment formed by various programmes, policies, teachers, peers and educational experience and results, i.e. students’ characteristics after spending some time in that environment. The article also discusses diversity of forms of learning by serving and its variables which measure the impact of learning by serving on learning results of students. The article analyses problems of the Lithuanian higher education revealed in numerous studies and surveys and states that many problems lately emerging at universities may be solved by applying learning by serving as the methodology of education.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/548
Updated:
2020-07-30 12:15:17
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: