Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius
Alternative Title:
Contemporary philosophy: age of globalization
Editors:
Morkūnienė, Jūratė, redagavimas, sudarymas [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004.
Pages:
331 p
Notes:
Autoriai: Alexey Bondarenko, James E. Fisher, Žibartas Jackūnas, Virginija Jakimenko, Jarema Jakubowski, Irayda Jakušovaitė, Algirdas V. Kanauka, Saulius Kanišauskas, Antanas Keras, Valerijus Keras, Bronislovas Kuzmickas, Alexei Lalo, Robert Livermore, Jūratė Morkūnienė, Amii Omara-Otunnu, Romualdas Ozolas, Andrius Sprindžiūnas, Krescencijus Stoškus, Wieslaw Sztumski, Vytautas Šlapkauskas, Alfonsas Vaišvila, Csaba Varga, Velga Vevere, Anelė Vosyliūtė. Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Filosofijos vaidmuo; Globalizacija; Pilietinė visuomenė; Modernybė; The role of philosophy; Globalization; Civil society; Modernity.
Contents:
Pratarmė — Jungtinių Tautų koordinatorės ir Jungtinių Tautų vystymo programos įgaliotosios atstovės Lietuvoje, kreipimasis / Cihan Sultanoglu — Filosofija šiuolaikinėje mąstymo paradigmoje / Jūratė Morkūnienė — Filosofinis tapatumo savimonės matmuo / Bronislavas Kuzmickas — Filosofinė mintis pasaulyje be orientyrų / Krescencijus Stoškus — Filosofijos integracinė paskirtis / Romualdas Ozolas — Kultūrologinė dvasingumo samprata / Alfonsas Vaišvila — Filosofija kaip sociokultūrinė tradicija / Žibartas Jackūnas — Anoniminės kultūros grėsmė ir universitetinės studijos / Saulius Kanišauskas — Tolerancijos reikšmė pilietinės visuomenės raidai / Andrius Sprindžiūnas — Šiuolaikinis socialinis pasaulis: diskurso problema / Vytautas Šlapkauskas — Filosofijos galimybės šiuolaikinėje visuomenėje / Virginija Jakimenko — Kintanti socialinė tvarka ir sociologijos galia / Anelė Vosyliūtė — Šiuolaikinės medicinos technologijos kritinio mąstymo kontekste / Irayda Jakušovaitė — Informacijos trikdžių trumpalaikiai dividendai ir ilgalaikiai socialiniai nuostoliai / Antanas Keras, Valerijus Keras — Globalizacija: jos logika ir antilogika / Amii Omara-Otunnu — Filosofija, globalizacija ir demokratija / Jarema Jakubowski — Filosofija globalizacijos-antiglobalizacijos polemikoje / Velga Vevere — Gamtosauga ir kova už išlikimą globalizuotoje gyvenimo aplinkoje / Wieslaw Sztumski — Rericho paktas ir Pasaulio Kultūros Lygos projektas kaip konceptualinė humaniškos globalizacijos sistema / Alexey Bondarenko — Edukologijos filosofija kaip naujojo pasaulio ateities filosofija / James E. Fisher — Filosofų vaidmuo naujajame amžiuje / Algirdas V. Kanauka, Robert Livermore — Teisinė erudicija ant naujojo tūkstantmečio slenksčio / Csaba Varga — Iššūkiai eurocentriškajai epistemologijai: posovietinės modernybės ir modernizacijos problema / Alexei Lalo — Santrauka — Knygos autoriai.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Globalizacija / Globalization; Modernybė; Pilietinė visuomenė.
EN
Civil society; Modernity; role of philosophy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje mokslininkai svarsto filosofijos sampratą dabarties mąstymo paradigmoje, integracinę filosofijos paskirtį; atskleidžia filosofijos, kaip kultūros bei pilietinės visuomenės ugdymo priemonės, reikšmę; gilinasi į filosofijos galimybes šiuolaikinėje visuomenėje, globalizacijos procesų akivaizdoje. Pateikiami svarstymai šiuolaikinio socialinio pažinimo klausimais. Ypač aktualūs apmąstymai apie filosofų vaidmenį naujajame amžiuje, žmonijai kovojant už išlikimą globalizuojamoje socialinėje aplinkoje. Monografijoje skamba optimistinė gaida: tikima, jog filosofija gali būti pasaulio demokratijų ateities kūrimo įrankis. Knygos autoriai pateikia ne vien informaciją, bet kelia klausimus ir siūlo jų sprendimo būdus. Knyga gali sudominti tiek humanitarinių, tiek ir socialinių mokslų atstovus, filosofus, sociologus, politologus, būti naudinga studijuojančiam jaunimui.

ENThis monograph represents problems, related to the changes of philosophical thought in the contemporary paradigm of thinking, the integration as a purpose of philosophy, the role of philosophy in globalization/ anti-globalization debate. The authors searched for the philosophical foundations of identity, of civic society and consider the importance of a philosophical approach for solving contemporary problems in the process of the fast globalization. The book analyses the power of sociology, the impact of contemporary social cognition to the changing social order and the international coexistence. [...]. [From the publication]

ISBN:
9955563788
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54680
Updated:
2022-07-04 15:36:52
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: