Politinė kultūra ir visuomenės kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinė kultūra ir visuomenės kaita
Editors:
Jankauskas, Algimantas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius ; Naujasis lankas, 2002.
Pages:
206 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir išnašose.
Contents:
Pratarmė — Politinė kultūra: koncepcijos susiformavimo ir raidos analizė / Eglė Verseckaitė — Lietuvos politinė kultūra visuomenės kaitos sąlygomis / Mindaugas Degutis — Pilietinės kultūros formavimosi prielaidos ir perspektyvos: socialinio pasitikėjimo raiškos analizė / Ainė Ramonaitė — Pokomunistinės Lietuvos elito vertybinių orientacijų kaita 1990-2000 m. / Irmina Matonytė — Nekonvencinis elgesys Lietuvoje / Remigijus Riekašius — Vertybinės orientacijos, galios centrai ir informavimo problema / Povilas Gylys — Politikos organizavimo ir įprasminimo žiniasklaidoje sistema: Lietuvos atvejis / Lauras Bielinis — Požiūriai į Europos Sąjungą ir gyventojų informuotumo lygmuo / Vladas Gaidys — Visuomenės nuostatų kaita dėl Lietuvos integracijos į NATO / Vaidotas Urbelis — Priedas: Lietuvos politinės kultūros tyrimas — Apie autorius.
Keywords:
LT
Politika / Politics; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinys apibendrina Lietuvoje vykdytus politinės kultūros tyrinėjimus, kurie buvo pristatyti tradicinėje Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir Lietuvos politologų asociacijos metinėje konferencijoje „Lietuvos politinė kultūra: stereotipai ir raidos tendencijos“ 2001 m. lapkričio 23 d. Žymiausi šios srities tyrinėtojai, remdamiesi 1994 ir 1999 metais atliktais empiriniais tyrimais, analizuoja politinės kultūros diskurso kaitą bei naujausias teorines tendencijas, posovietinio paveldo, elito vertybių kaitą, nekonvencinio elgesio įtaką, pilietinės kultūros formavimosi prielaidas Lietuvoje. Atskirose rinkinio dalyse nagrinėjama žiniasklaidos įtaka formuojant visuomenės nuomonę bei kontroliuojant visuomenės nuostatas politikos atžvilgiu, taip pat viešosios nuomonės kaita dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Rinkinio priede spausdinama „Politinės kultūros“ tyrimo, atlikto 1999 m. vasarą, ataskaita. Šioje ataskaitoje skaitytojas ras gausią empirinę medžiagą apie Lietuvos visuomenės dalyvavimą politikoje, piliečių politinį išprusimą, politinio ir visuomeninio elgesio normas, rinkiminį elgesį, galiausiai apie Lietuvoje vyraujantį politinės kultūros tipą.Reikšminiai žodžiai: Politinė kultūra; Visuomenės dalyvavimas; Politinis išprusimas; Rinkėjų elgsena.

ISBN:
9955031336
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54678
Updated:
2022-02-22 20:07:34
Metrics:
Views: 92
Export: