Youth communities in Lithuanian villages : activities and gender interaction (second half of the nineteenth - first half of the twentieth centuries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Youth communities in Lithuanian villages: activities and gender interaction (second half of the nineteenth - first half of the twentieth centuries
In the Journal:
Lituanus. 2005, vol. 51, no. 4, p. 54-71
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo bendruomenės / Rural communities; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTKaimo ar miestelio jaunimo bendrija - savita suaugusiųjų bendruomeninės veiklos mokykla ir net laboratorija. Joje modeliuojamos jaunuomenės, kaip būsimųjų kaimo bendruomenės narių socialinio bendravimo normos, elgsenos stereotipai, ruošiamasi suaugusiojo visuomeninei padėčiai ir mokomasi būsimųjų vaidmenų. Skirtingų lyčių gyvenimas tiriamojo laikotarpio Lietuvoje nemenkai skyrėsi, todėl ir bendraamžių bendrijoje vaikinai ir merginos atlikdavo skirtingus "vyriškus" ir "moteriškus" vaidmenis. Atskleisti šiuos skirtumus metų cikle ir yra šio tyrimo tikslas. Jo siekiame išsprendę šiuos uždavinius: 1.Pateikiant teritorinės jaunimo bendrijos sampratą lyčių aspektu, 2. Apžvelgiant vaikinų ir merginų atliekamų vaidmenų skirtumus kalendoriniuose ir agrariniuose papročiuose, 3.Nustatant jų kaitos dėsningumus metų bėgyje. Tyrimas paremtas 1989-1997 m. autoriaus atliktų lauko tyrimų duomenimis. Gautos išvados, kad metų bėgyje vaikinų ir merginų aktyvumas skyrėsi ir ciklišką lyčių tarpusavio aktyvumo skirtumų kaitą tiesiogiai lėmė ne patys agrariniai ir kalendoriniai papročiai, o jų poveikis jaunimo bendrijos ciklui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimo bendruomenės; Kaimo bendruomenė; Papročiai; Youth communities; Rural society; Customs.

ENVillage or small town youth community is a sort of school or even laboratory of adult communal activity. This framework provides models for young people as future members of the village community: rules of social conduct, stereotypes of behaviour, preparation for the adult status and learning of future roles. Over the period of research, there were significant gender-specific differences in life-style; therefore, young men and girls performed different roles: “male” and “female”. The purpose of this research was to highlight such differences over the year cycle. For this purpose, we have set the following objectives: (1) to define the concept of the territorial community of youth through the gender perspective, (2) to highlight the differences in roles performed by young men and girls in calendar and agrarian customs, and (3) to find out regularities during the year cycle. The research was based on data, which the author collected in field investigations in 1989-1997. Conclusions: activity of young men and girls during the year was different; cycle-dependant changes in differences of the mutual activity of genders depended not on calendar and agrarian customs themselves but on the influence of calendar and agrarian customs on the cycle of the youth community.

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5452
Updated:
2020-11-11 19:44:51
Metrics:
Views: 15
Export: