The Mediating effect of organizational trust in the relationship between leader member exchange and organizational innovativeness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Mediating effect of organizational trust in the relationship between leader member exchange and organizational innovativeness
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2014, Vol. 19, no. 2, p. 192-201
Keywords:
EN
Leadership relationship; Leader member exchange; Lithuania; Organizational innovativeness; Organizational trust; Public organizations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas organizacinio pasitikėjimo ir jo kognityvinių bei afektinių komponentų meditacinio efekto poveikiui lyderystės ryšiams įvairiose organizacinių inovacijų formose: produktuose, rinkoje, elgsenoje, veikloje ir strategijoje. Empiriniai duomenys rinkti Lietuvos valstybinėse institucijose (n=757) 2013 m. Regresinė analizė rodo, kad organizacinis pasitikėjimas turi dalinį meditacinį efektą tiriamiems ryšiams. Lyderystės ryšiai ir organizacinis pasitikėjimas turi stipriausią aiškinamąjį poveikį elgsenos inovacijoms. Organizacinio pasitikėjimo afektinis komponentas ypatingai veikia lyderystės ryšių poveikį šiai inovacijų formai. Be to, afektinis pasitikėjimas yra svarbesnis nei pažintinis pasitikėjimas didinant veiklos inovatyvumą. Tačiau pažintinis pasitikėjimas yra reikšmingesnis skaičiuojant produkcijos inovatyvumo vystymą. Taip pat aptariamos tirto sektoriaus institucijų vadybinės išvados ir siūloma keletas tolimesnių tyrimo krypčių. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe paper focuses on the mediating effect of organizational trust and its cognitive and affective components on the impact of leadership relationship on different forms of organizational innovativeness such as product, market, behaviour, process and strategy. The empirical data was collected in a public organization (n=757) in Lithuania in 2013. A series of regression analysis suggest that organizational trust has partially mediating effect on the studied relationship. Leadership relationship and organizational trust have the strongest explanative power for behaviour innovativeness. In particular, the affective component of organizational trust influences the effect of leadership relationship on this form of innovativeness. Besides, affective trust plays a more significant role than cognitive trust in increasing processes innovativeness. However, cognitive trust is more powerful in accounting for development of product innovativeness. The authors discuss managerial implications to the studied sector organizations and suggest some directions for further research. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.em.19.2.8356
ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54507
Updated:
2018-12-17 13:48:34
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: