Battle of values : a gap between organizational and ideal TQM culture in Lithuania and Turkey

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Battle of values: a gap between organizational and ideal TQM culture in Lithuania and Turkey
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 3, p. 1219-1225
Keywords:
LT
Visuotinės kokybės vadyba; Kultūra; Vertė.
EN
Total quality management; Culture; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti atotrūkio tarp esminių visuotinės kokybės vadybos vertybių ir organizacijos vertybių Turkijoje ir Lietuvoje dydį. Tyrimo rezultatai leido nustatyti atotrūkio tarp esminių visuotinės kokybės vadybos vertybių ir organizacijos vertybių Turkijoje ir Lietuvoje dydį. Taikant šį požiūrį pripažįstama, kad atskiros organizacijos susiduria su savitais iššūkiais diegiant visuotinę kokybės vadybą (VKV). Straipsnyje pateikiamas labiau niuansuotas požiūris į VKV diegimą ar atmetimą. Jame taip pat siūlomas būdas nustatyti būsimus diegimo iššūkius iš anksto, kad tai galėtų padėti diegiant VKV. Tirtose Lietuvos organizacijose vertybės yra artimesnės VKV dviejų dimensijų atžvilgiu „Orientacija ir koncentravimasis – vidinis ir/ar išorinis“ ir „Valdymas, koordinavimas ir atsakomybė“. Kita vertus, analizuotose Turkijos organizacijose vertybės yra artimesnės VKV skatinamoms „Teisybės ir racionalumo pagrindas organizacijoje“, „Laiko pobūdis ir laiko horizontas“, „Motyvacija“ ir „Orientacija į darbą, užduotis ir bendradarbius“ dimensijoms. Tirtos Lietuvos organizacijos labiau orientuotos į darbo procesą, o ne į darbą kaip rezultatą, ką skatina VKV. Todėl dėl šios dimensijos dar yra teorinių prieštaravimų. E.W. Deming teigė, kad orientacija į procesą yra svarbesnė, nei orientacija į rezultatą, nors šiuolaikiniai tobulumo modeliai smarkiai akcentuoja orientaciją į rezultatus. Orientacija į trumpalaikius terminus, kuri nesiderina su VKV skatinama orientacija į ilgą laikotarpį bus kitas didelis iššūkis Lietuvos organizacijoms, diegiančioms VKV.

ENThe research is centred on potentially existing gap between present organizational values and values essential to TQM. The values essential to TQM are fixed and encoded in its internal logic. Therefore each organization has different values which may be more or less compatible with values essential for TQM. The gap between TQM values and organisational values is measured according 8 dimensions of organizational culture suggested by Detert et al (2000) in Turkish and Lithuanian organizations. The results of research show that organizations from these countries will face different challenges when implementing TQM. Studied Turkish organizations are less oriented externally and less ready to delegate decision making as TQM would promote. Studied Lithuanian organizations are characterized by short-term orientation which is not compatible with TQM value. Such approach recognizes that individual organizations have individual challenges related with TQM adoption. It provides more nuanced, contingent view of TQM adoption or defection. It constitutes a mean to diagnose future implementation challenges in advance which could help change agents to prepare targeted attractors or interventions when implementing TQM. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
The Mediating effect of organizational trust in the relationship between leader member exchange and organizational innovativeness / Raminta Pucetaite, Aurelija Novelskaite. Ekonomika ir vadyba. 2014, Vol. 19, no. 2, p. 192-201.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42006
Updated:
2018-12-17 13:19:52
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: