Folk art as the precondition for developing ethnic culture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Folk art as the precondition for developing ethnic culture
Alternative Title:
Tautodailė – etninės kultūros ugdymo prielaida
In the Journal:
Pedagogika. 2015, 117, p. 64-71
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture; Liaudies menas / Folk art; Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTEtninė kultūra yra socialinio ugdymo dalis, kuria savaimingai ugdomos bendrosios ir etnokultūrinės kompetencijos, grindžiamos tautos kultūrinės patirties, tradicinių dorovės normų perėmimu, tautine ir pilietine savimone, pagarba gimtajai aplinkai, šeimos, bendruomenės ir tautos paveldėtoms tradicijoms. Tautodailė yra etninės kultūros dalis, susidedanti iš kultūros paveldo ir gyvosios tradicijos, atspindinti daugumos tautos žmonių nuo seniausių laikų ilgus amžius kauptą patyrimą. Šiuolaikinis tradicijų etnoso vertybių perdavimas iš kartos į kartą priklauso nuo ugdymo, papročių, tradicijų tęstinumo, todėl etnokultūros ugdymo svarba tautinio tapatumo išsaugojimui akcentuojama ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Tarp jaunimo vyraujantis neigiamas požiūris į etnokultūros puoselėjimą, tautodailės vertinimas kaip „atgyvenos“, suponavo tyrimo tikslą – atskleisti XI–XII klasių mokinių tautodailės pažinimą kaip etninės kultūros ugdymo prielaidą. Straipsnyje pristatomi keturiolikos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų XI–XII klasių mokinių (N = 534) apklausos duomenys, atskleidžiantys jų požiūrį į tautodailę. Interviu su dailės mokytojais (N = 25) atskleidė, kad tautodailės pažinimą jie tapatina su liaudies menu, įžvelgia išsamesnio šiai temai skiriamo dėmesio dailės ugdymo programose trūkumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dailės ugdymas; Etninė kultūra; Liaudies menas; Meninis ugdymas; Tautodailė; Art education; Artistic education; Ethnic culture; Ethnic culture,; Folk art.

ENFolk art is part of ethnic culture consisting of cultural heritage and living traditions and reflects the experience which has been accumulated by most people of the nation since the ancient times. The present-day transfer of values of traditional ethnos from generation to generation depends on the succession of education, customs and traditions, hence, the significance of ethno-cultural education for the preservation of national identity is emphasized in the General Programmes for Secondary Education. The youth’s negative attitude to upholding ethno-culture, their treatment of folk art as a “relic” determined the goal the research – to review the 11th–12th formers’ cognition of folk art as the precondition for the development of ethnic culture. The paper presents the data of the survey which included the 11th and 12th formers (N = 534) of fourteen general education schools in Lithuania and reveals the learners’ attitude to folk art. The interview with teachers of art (N = 25) demonstrated that they identify the cognition of folk art with ethnic art, and notice a lack of attention for this topic in the programmes of art education. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2015.067
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54385
Updated:
2019-12-10 15:23:33
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: