The Emergence of the Lithuanian radical right movement, 1922–1927

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Emergence of the Lithuanian radical right movement, 1922–1927
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2015, vol. 46, no. 1, p. 77-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dešinieji radikalai; Fašizmas; Kraštutiniai dešinieji; Nacionalizmas; Patriotizmas; Radikalus dešiniųjų judėjimas; Tarpukario periodas; Veteranai; Fascism; Interwar period; Lithuania; Nationalism; Patriotism; Radical right movement; Veterans.
Keywords:
LT
Patriotizmas; Veteranai.
EN
Fascism; Nationalism; Patriotism; Radical right movement; Veterans.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama radikalios politinės dešinės kilmė ir raida tarpukario Lietuvoje prieš 1926 m. gruodžio mėnesio perversmą. 1922 m. antroje pusėje įvyko pirmieji atsitiktiniai lietuvių ultrapatriotų maištai. Juos sukėlė nepriklausomybės kovų veteranai ir studentai, priklausę Lietuvių tautininkų sąjungai. 1923-1927 m. susikūrė dar dvi dešiniojo sparno politinės partijos: krikščionių demokratų globojamas profašistinis judėjimas ir „Slaptoji karininkų sąjunga“, susivienijusi su Lietuvos tautininkų sąjunga. Šios trys grupės ir jų bendradarbiavimas buvo ankstyvosios lietuvių radikaliosios politinės dešinės branduolys. Atskleidžiant destabilizuojantį karo veteranų vaidmenį, straipsnyje detaliai apibūdinamos sąsajos tarp karo ir politikų radikalumo didėjimo tarpukario Lietuvoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article discusses the origins and development of the interwar Lithuanian radical right-wing movement before the coup d’état of December 1926. During the second half of 1922, the first sporadic outbreaks of Lithuanian ultra-patriotism occurred. They were carried out by veterans of the independence wars and students – both representatives of the “tautininkai (patriotic) stream.” In parallel, during the period 1923–1927, another two separate groups started operating as right-wing political parties: the pro-fascist movement coordinated by the Christian Democrats, and the “Secret Officers Union” allied with the “Lithuanian Nationalist Union” (Tautininkai). These three groups and their interrelations comprised the core of the early Lithuanian radical right. By focusing on the destabilizing role of war veterans, the author is explicit about the connection between the war and the radicalization of politics in interwar Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.1080/01629778.2015.1009690
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54314
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 20
Export: