The impact of the USSR on Lithuania’s domestic policy and its international orientation in the third decade of the Twentieth century

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The impact of the USSR on Lithuania’s domestic policy and its international orientation in the third decade of the Twentieth century
In the Journal:
Journal of baltic studies. 2007, Vol. 38, no. 2, p. 215-233
Keywords:
LT
Lietuvos tarpukario istorija; Vidaus politika; Diplomatija; Politinės partijos; SSRS.
EN
Lithuania’s interwar history; Domestic policy; Diplomacy; Political parties; USSR.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tiriami ryšiai tarp vidaus ir užsienio politikos - temos, kurios paprastai yra diskutuojamos, tačiau detaliai neanalizuojamos. SSRS ir Lietuvos atvejis yra pateiktas kaip istorinis išorinio faktoriaus įtakos vidaus politikai pavyzdys, pabandyta nušviesti, kaip sovietai bandė įtakoti ir koreguoti Lietuvos politiką tarpukario laikotarpiu teikdama finansinę paramą partijoms ir jų spaudai. Tokiu būdu jie siekė nuteikti Lietuvą prieš Lenkiją ir įžiebti tarp jų konfliktą tam, kad jos nesusitaikytų ir nesukurtų vadinamos Baltijos unijos su Latvija, Estija ir Suomija ir nesiorientuotų į Vakarus. Naudodama finansinius ir kitus slaptosios politikos būdus, sovietai svariai prisidėjo prie provakarietiškos krikščionių demokratų partijos stūmimo iš valdžios Lietuvoje tam, kad tautininkai, kurie siekė užmegzti glaudesnius ryšius su SSRS, įsigalėtų. Užsienio visuomenei nežinomų partijų finansavimas iškreipė politinį Lietuvos procesą ir sukliudė bręstančiam socialiniam sąmoningumui. [Iš leidinio]

ENThis article investigates links between domestic and foreign policy, topics which are usually discussed rather than analyzed in any detail. The case of the USSR and Lithuania is taken as an historical example of the impact of the external factor on domestic policy, and an attempt is made to elucidate how the Soviets tried to influence and correct Lithuanias policy in the inter-war period by providing financial assistance to parties and their press. In this way they sought to set Lithuania against Poland and fuel the conflict between them, so that they would not become reconciled, would not create the so-called Baltic Union with Latvia, Estonia and Finland and would not orient themselves to the West. Using financial and other levers of secret policy, the Soviets contributed significantly to pushing the pro-Western Christian Democratic Party away from power in Lithuania so that the Nationalists, who sought to establish closer relations with the USSR, came to be established. The overseas financing of parties which remained unknown to the public distorted the political process of Lithuania and hindered the maturing of social awareness. [From the publication]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17186
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 4
Export: