Du laiškai : popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) : studija, "Duae Epistolae" (Karaliaučius, 1556) faksimilė, kritinis komentuotas leidimas, vertimas į lietuvių kalbą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) : studija, "Duae Epistolae" (Karaliaučius, 1556) faksimilė, kritinis komentuotas leidimas, vertimas į lietuvių kalbą
Alternative Title:
  • Two letters: a contraversy between papal nuncio Luigi Lippomano and duke Nicolaus Radvilas the Black (1556)
  • Duae Epistolae
Editors:
  • Pociūtė, Dainora, parengė [edt]
  • Daugirdas, Kęstutis, parengė [edt]
  • Gelumbeckaitė, Jolanta, parengė [edt]
  • Neagu, Nikolaus, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.
Pages:
475 p
Series:
Monumenta Reformationis Lithuanicae. Seria A, Confessiones fidei; t. 2
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateiktas Lietuvos Reformacijos tekstas - kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo (1515-1565) atsakymas popiežiaus nuncijui Luigi Lippomanui (1556). Atsakymas nuncijui Lippomanui yra pagrindinis Radvilo Juodojo viešas tekstas, reprezentuojantis jo religines pažiūras. Jau amžininkų buvo jis buvo įvertintas kaip autentiškas evangeliškasis tikėjimo išpažinimas, tapęs pamatiniu valstybės Reformacijos liudijimu. Pirmą kartą šis Radvilo tekstas buvo išspausdintas lotynų kalba Karaliaučiuje 1556 m. italų protestanto Pier Paolo Vergerijaus iniciatyva kartu su Lippomano laišku ir eiliuotais bei proziniais priedais leidinyje pavadinimu Duae Epistolae (Du laiškai). Netrukus buvo išleisti šiuo metu žinomi jo variantai vokiečių ir lenkų kalbomis. Dviejų laiškų publikacija atvėrė per XVI-XVII a. Lietuvoje plačiai išsišakojusią religinės polemikos tradiciją. Šaltinių publikacija parengta naudojantis vieninteliu Lietuvoje išlikusiu Duae Epistolae egzemplioriumi, saugomu Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.Reikšminiai žodžiai: Radvila, Mikalojus; Mikalojus Radvila Juodasis, 1515-1565 (Nicholas Radziwill the Black); Polemika; Lippoman, Luigi; Evangelikų tikėjimas; Mikalojus Radvilas the Black; Lippoman, Luigi; Evangelical confession.

ENVolume presents a Lithuanian Reformation text which consists of the answer by Duke Mikalojus Radvilas the Black (1515-1565) to nuncio Luigi Lippomano (1556). The reply to nuncio Lippomano is the most significant public text by Radvilas the Black reflecting his religious views. Kulvietis' contemporaries evaluated the text as an authentic Evangelical confession of faith which became the fundamental declaration of the states Reformation. The first publication of this text by Radvilas was written in Latin in Königsberg in 1556 at the initiative of Italian Protestant Pier Paolo Vergerio in a publication called Two Letters (Duae Epistolae) which also included Lippomanos letter and poetic and prosaic texts as appendices. This was soon followed by the publication of the German and Polish versions of this text. The publication of the Two Letters presented the tradition of religious polemics which was deeply rooted in Lithuania in the 16th-17th century. The publication was prepared on the basis of the only extant copy of Duae Epistolae in Lithuania stored in Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.

ISBN:
9786094251450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54223
Updated:
2022-01-17 17:31:43
Metrics:
Views: 52    Downloads: 1
Export: