Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: materialumo ir nematerialumo dermė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: materialumo ir nematerialumo dermė
Alternative Title:
Architectural heritage of the interwar period in Lithuania: the combination of tangibility and intangibility
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2015.
Pages:
222 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Tarpukaris; Architektūra; Paveldas; Lithuania; Interwar; Architecture; Heritage.
Contents:
Įžangos žodis — Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas naujųjų paveldosaugos tendencijų kontekste — Materialumo ir nematerialumo dermė įprasminant XX amžiaus architektūrinį palikimą / Vaidas Petrulis — Paveldo objektas kaip naratyvas tinklinėje informacijos struktūroje / Kastytis Rudokas — Didysis tarpukario Lietuvos architektūrinis naratyvas: tarp tautiškumo ir modernumo — Tautinio stiliaus paieškose / Vaidas Petrulis — Modernizacija kaip europietiškosios laiko dvasios (zeitgeist) atspindys / Vaidas Petrulis — Dinaminis paveldosaugos modelis: atvejo studijos — Miestas kaip paveldo laukas: Kauno tarpukario palikimas ir jo įprasminimo būdai / Arvydas Pakštalis, Vaidas Petrulis — Tarpukario gyvenviečių (miestelio, bažnytkaimio, kaimo) kraštovaizdžio ir architektūros paveldo vertės / Rasa Bertašiūtė — Tarpukario architektūrinis palikimas miestelio ir bažnytkaimio aplinkoje / Vilma Karvelytė-Balbierienė — Epilogas — Summary — Bibliografija — Asmenvardžių rodyklė.Bertašiūtė, Rasa. aut — Karvelytė-Balbierienė, Vilma. aut — Pakštalis, Arvydas. aut — Petrulis, Vaidas. Materialumo ir nematerialumo dermė įprasminant xx amžiaus architektūrinį palikimą. — Rudokas, Kastytis. Paveldo objektas kaip naratyvas tinklinėje informacijos struktūroje. — Petrulis, Vaidas. Tautinio stiliaus paieškose. — Petrulis, Vaidas. Modernizacija kaip europietiškosios laiko dvasios (zeitgeisi) atspindys. — Pakštalis, Arvydas. Petrulis, Vaidas. Miestas kaip paveldo laukas: Kauno tarpukario palikimas ir jo įprasminimo būdai. — Bertašiūtė, Rasa. Tarpukario gyvenviečių (miestelio, bažnytkaimio, kaimo) kraštovaizdžio ir architektūros paveldo vertės. — Karvelytė-Balbierienė, Vilma. Tarpukario architektūrinis palikimas miestelio ir bažnytkaimio aplinkoje.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Paveldas / Heritage.
Summary / Abstract:

LTRemiantis gausia šaltinių ir teorinių tyrimų medžiaga knygoje aptariamas Lietuvos tarpukario (1918–1940) architektūrinis palikimas. Praeities ženklų persmelktas įvairialypis, spalvingas reikšmių ir su jomis susijusių kultūrinių bei erdvinių artefaktų žemėlapis leidinyje virsta penkių autorių kuriamu pasakojimu, praturtintu unikaliomis iliustracijomis. Autoriai ne tik pateikia Pirmosios Respublikos metais sukurto ištiso miestų, miestelių bei kaimų materialiojo sluoksnio mastą, bet ir atskleidžia nematerialiuosius aspektus, kurie atpažįstami ne vien kaip valstybės, miesto ar vietos tapsmo trajektorija, bet ir kaip savitas, tik Lietuvai būdingas modernybės interpretavimo pobūdis įvairiuose erdviniuose lygmenyse. Aptariant, kokios kultūrinės ir istorinės reikšmės slypi už šio palikimo, leidinyje keliamas klausimas: ar šiuolaikinė paveldosauga pajėgi pateikti atsakymus, kaip šie istorijos liudijimai galėtų prisidėti kuriant tvarią šiandienos aplinką?.

ENThis publication is dedicated to the important period of the history of Lithuania - the interwar (1918-1940). The years of the First Republic not only shaped the political and cultural foundations of modern independence, but also produced an entire architectural layer. Today this legacy more and more often comes into the view of the institutions responsible for the protection of heritage. Monuments of the interwar period, such as the Christ's Resurrection Church, the House of Officers or Vytautas the Great War Museum in Kaunas, are recognised and protected as important national monuments. But a glance at the Lithuania's List of Immovable Cultural Heritage reveals constellations of buildings that have been protected as witnesses to the important period of Lithuanian history although they are of no significant political value. At the same time it must be admitted that a huge part of this architectural heritage is completely obsolete and speaks not of the sustainable interaction of the historical and the modern fabric of the city, but of eroding physical environment. The monograph provides theoretical analysis of the issue in order to reveal the reasons behind the phenomenon and to offer possible solutions. The monograph is based on the assumption that, due to the abundance and functional diversity, the architectural heritage of the 20th century has to be treated not only as a single historical and informational layer, but also as a specific area of heritage protection where its own uniqueness calls for unconventional solutions. The proposed idea is that the aspiration to make the heritage of the 20th century an object of the usual assessment and protection practices is one of the reasons behind the notably poor state of this heritage. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786090211229
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54210
Updated:
2020-09-10 14:16:44
Metrics:
Views: 93
Export: