Daugiafunkcių centrų veiklos prielaidos ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiafunkcių centrų veiklos prielaidos ir galimybės
Alternative Title:
Preconditions and possibilities of multifunctional centers
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2013, Nr. 2 (34), p. 121-138
Keywords:
LT
Daugiafunkcinis centras, švietimo prieinamumas; Daugiafunkcis centras; Kaimo bendruomenė; Mokymasis visą gyvenimą; Švietimo ir socialinės paslaugos; Švietimo prieinamumas.
EN
Accessibility of education; Educational and social services; Lifelong learning; Lifelong learning dimension; Multifunctional center; Rural community.
Summary / Abstract:

LTSprendžiant nepakankamos švietimo paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą, Lietuvoje kuriami daugiafunkciai centrai, kurių paskirtis – tenkinti vietos bendruomenės edukacinius, kultūrinius, socialinius poreikius, telkiant valstybinius ir privačių finansų ir intelekto išteklius. Daugiafunkciai centrai turėtų padėti kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo, apimančio įvairaus amžiaus gyventojų grupes ir jų poreikius, koncepciją. Straipsnyje analizuojama daugiafunkcių centrų ir jiems savo veikla artimiausių įstaigų socioedukacinės veiklos organizavimo patirtis užsienio šalyse, pateikiamos daugiafunkcių centrų galimos veiklos ir tendencijos Lietuvoje. Pristatoma teorinė universalių daugiafunkcių centrų veiklos tarptautinės patirties analizė. Straipsnis paremtas atliktu kokybiniu tyrimu, taikant ekspertų metodą. Analizuojant empirinio tyrimo rezultatus išryškinamos atsiradimo priežastys, paskata jiems steigti Lietuvoje, išryškinamos galimos universalių daugiafunkcių centrų veiklos kryptys (sritys), paskirtis, perspektyvos. [Iš leidinio]

ENIn order to solve the lack of quality, supply and accessibility of educational services in Lithuanian rural areas there are universal multifunctional centres being developed with the purpose to meet educational, social and cultural needs of local communities accumulating public and private financial and intelectual resources. These multifunctional centers should help to design, implement and develop the modern concept of education covering different age groups and their needs. The article analyzes socio-educational experiences of foreign multifunctional centers and institutions that are similar to them; it also outlines tendencies and potential activities of Lithuanian multifunctional centers. The article also presents a theoretical analysis of the international experience of multifunctional centers. It is based on a qualitative research approach with experts’ interviews. The analysis of the results of the research highlights the causes and incentives for the establishment of universal multifunction centers in Lithuania, possible directions of activities (areas), purposes and perspectives. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54009
Updated:
2020-07-28 20:26:14
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: