Wege der deutschen Entlehnungen in die ostpreußische Zeitung Naujasis Tilžės keleivis (1924-1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Wege der deutschen Entlehnungen in die ostpreußische Zeitung Naujasis Tilžės keleivis (1924-1940)
Alternative Title:
Vokiškų skolinių keliai į Naujajį Tilžės keleivį
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2006, t. 54, p. 27-47
Keywords:
LT
Skoliniai / Loan words; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama įvertinti paskutiniaisiais Rytprūsių lietuvių kalbinės bendruomenės gyvavimo dešimtmečiais leistame laikraštyje sutinkamų vokietybių chronologinį daugiasluoksniškumą. Pradžioje trumpai apžvelgiamos šios skolinių grupės tipologinės ypatybės (struktūra, chronologinis pasiskirstymas). Pristatomi pagrindiniai savo įtakos stiprumu besiskiriantys vokiečių kalbos variantai, iš kurių į Rytprūsių lietuvių kalbą atėjo vokietybės: Rytprūsių vokiečių žemaičių dialektai bei iš rašytinės vokiečių kalbos susiformavusi bendrinė kalba su savo profesinėmis ir politinėmis atmainomis. Aptariami vokietybių struktūrinei transformacijai ar išstūmimui Naujajame Tilžės keleivyje įtakos turėję lietuvių kalbos variantai. Analizuojama, kaip nuo XIII a. perimtos vokietybės buvo transformuojamos Rytprūsių lietuvių dialektuose, kokios vyko diskusijos dėl jų vartojimo Rytprūsių rašomojoje kalboje, kokia buvo Lietuvoje besiformuojančios bendrinės lietuvių kalbos įtaka jų vartojimui Naujajame Tilžės keleivyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skoliniai; Spauda.

ENThe article aims at evaluating the chronological multi-layer features of Germanisms used in a newspaper published during the last decades of the Lithuanian linguistic community of Eastern Prussia. Typological characteristics (structure, chronologic distribution) of this group of loanwords are briefly discussed at the beginning. The main variants of the German language distinguished by the strength of their influence are presented. The Germanisms entered the Lithuanian language of Eastern Prussia from them, namely, the German Samogitian dialects of Eastern Prussia and the standard language, formed of the written German language, with its professional and political varieties. Linguistic variants of the Lithuanian language that influenced the structural transformation or displacement of Germanisms in the Naujasis Tilžės keleivis (The New Traveller of Tilsit) are discussed. The article discusses the transformation of Germanisms taken over in the 13th c. in the Lithuanian dialects of Eastern Prussia, what discussions on their usage in the written texts of Eastern Prussia took place, what was the influence of standard language undergoing the process of formation in Lithuania on their usage in the New Traveller of Tilsit.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5392
Updated:
2018-12-17 11:47:40
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: