Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo teorija ir praktika: disertacija
Alternative Title:
Theory and Practice of Standardisation of New Lithuanian Loanwords
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
200 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Codification theory and practice of new borrowings in Lithuanian Vilnius, 2004 39, [1] p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Lietuvoje vykdytą svetimžodžių norminimą ir ištirti svetimžodžių funkcionavimą lietuvių kalboje norminamuoju požiūriu. Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių norminimo politika buvo vykdoma 1993-1997 m., kai norminamojo darbo imtasi neturint tinkamų teorinių ir metodinių pagrindų nei reikiamų svetimžodžių tyrimų. Darbe keliamas klausimas, kokiomis teorinėmis prielaidomis turėtų būti grindžiama tokia kalbos politika. Pirmoje disertacijos dalyje pristatomas skolinimosi procesas: klasifikuojama skolinta leksika, analizuojamos svetimžodžių skolinimosi priežastys (designatinės, semantinės, stilistinės, sociopsichologinės) ir funkcijos tekste. Antroji darbo dalis skirta su svetimžodžiais susijusiems kalbos politiniams klausimams: pateikiami teoriniai norminimo pagrindai, atliekama norminimo politikos Lietuvoje analizė, analizuojama ir vertinama pagrindinė svetimžodžių norminimo politikos priemonė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sąrašas “Nevartotinos naujosios svetimybės”. Trečioji disertacijos dalis skirta svetimžodžių santykių su lietuvių kalbos sistema problemai.

ENThe purpose of the dissertation is to analyse and evaluate standardisation of loanwords in Lithuania and study functioning of loanwords in the Lithuanian language as regards standardisation. The standardisation policy of new Lithuanian loanwords was carried out in 1993-1997 when the standardisation task was undertaken without any proper theoretical and methodological grounds or required research of loanwords. The paper poses a question as to what theoretical assumptions should be used to justify such a language policy. The first part of the dissertation introduces the borrowing process: classifying loaned vocabulary, analysing reasons for borrowing loanwords (designative, semantic, stylistic, social psychological) and functions in the text. The second part of the paper deals with political issues related to loanwords: providing theoretical fundamentals of standardisation, carrying out analysis of the standardisation policy in Lithuania, analysing and assessing the main tool of the standardisation policy of loanwords – the list of the State Lithuanian Language Commission New Loanwords Not Recommended for Use. The third part of the dissertation is dedicated to the problem of relations between loanwords and the Lithuanian language system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11167
Updated:
2022-02-14 14:26:07
Metrics:
Views: 66
Export: