Government-community conflict : the Lithuanian public governance challenge

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Government-community conflict: the Lithuanian public governance challenge
Alternative Title:
Valdžios ir bendruomenių konfliktai: iššūkiai Lietuvos viešajame valdyme
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 1, p. 22-35
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTPer pastarąjį dešimtmetį, siekiant reformuoti šalies viešojo administravimo sistemą, Lietuvoje buvo imtasi veiksmų, kuriuos įtakojo ES subsidiarumo principas bei Naujojo viešojo valdymo (New Public Governance) idėjos. Vienu iš išskirtinių žingsnių, siekiant reformų, galime laikyti bandymus įgalinti piliečius ir jų skatinimą dalyvauti viešojoje politikoje. Siekiant skatinti vietos bendruomenių formavimąsi ir jų dalyvavimą politikos procese, buvo sukurtos tam skirtos priemonės, tačiau tiek bendruomenės, tiek savivaldybės, turėjusios naudotis jomis, peržengė modeliuose numatytas ribas ir tai nebuvo tinkamai įgyvendinta. Kaip atskleidžia atlikta atvejų bei mokslinės literatūros šaltinių analizė, tai dažniausiai vedė ne prie bendruomenės dalyvavimo politikos formavime ir įgyvendinime, kaip buvo numatyta, tačiau prie jos pasipriešinimo vykdomai politikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietos bendruomenės; Vietos savivalda; Naujojo viešojo valdymo priemonės; Piliečių dalyvavimas; Local communities; Local self-government; Instruments of new public governance; Participation of civil society.

ENOver the past decade Lithuanian government has undertaken a series of steps at reforming public administration. Particularly notable are initiatives attempting to increase citizen participation in local policy inspired by the New Public Governance ideology and EU subsidiarity principle. A range of tools have been introduced to aid local community formation and participation. However, both the communities and municipalities (which ended up managing these instruments) transcended the intended roles set out for them by these schemes and have taken a on a life of their own. This often leads to resistance to government policy initiatives rather than participation. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.13.1.6404
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53856
Updated:
2018-12-17 13:48:17
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: