Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamajame procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis užsienio šalių ir Lietuvos baudžiamajame procese
Alternative Title:
Procedural status of a pre-trial judge in the criminal proceedings of Lithuania and other countries
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 60, p. 38-49
Keywords:
LT
Užsienio šalys; Ikiteisminis tyrimas; Teisėjai; Baudžiamasis procesas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama naujojo Lietuvos baudžiamojo proceso instituto – ikiteisminio tyrimo teisėjo procesinė padėtis. Temoje tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu aiškinama šio proceso dalyvio vieta, pateikiamas atsakymas į klausimą, kiek buvo būtinas ir pateisinamas tokio instituto įdiegimas į Lietuvos baudžiamąjį procesą. Pateikta išvada, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo įvedimas į naująjį Lietuvos baudžiamąjį procesą buvo neišvengimas ir nulemtas sąžiningo baudžiamojo proceso tikslų, inter alia valstybės prisiimto įsipareigojimo, veiksmingai apsaugoti tiek baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens, tiek kitų į procesą įtraukiamų asmenų teises. Straipsnyje taip pat aptariami ikiteisminio tyrimo teisėjo atsiradimo Lietuvos baudžiamajame procese šaltiniai ir ištakos. Be to, apibrėžiama ikiteisminio tyrimo teisėjo diskrecijos svarba šiam proceso subjektui įgyvendinant jam priskirtą kompetenciją. Remiantis diskrecijos kriterijumi padaryta išvada, kad Lietuvos baudžiamajame procese pasirinktą ikiteisminio tyrimo teisėjo modelį galima apibūdinti sąlyginio pasyvumo terminu. Straipsnyje taip pat atskleidžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo instituto istorinės atsiradimo sąlygos ir vystymosi tendencijos Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, kitų šalių baudžiamuosiuose procesuose. Atskiras dėmesys skiriamas istoriniam klasikinio tardymą atliekančio teisėjo instituto transformavimuisi ir kitimui. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the procedure status of the judge of pretrial investigation. The topic both from the theoretical and practical point of view explains the place of this participant and gives the answer to the question of how indispensable and justified the implementation of this institute into the Lithuanian criminal procedure was. The article comes to the conclusion that the introduction of the judge of pretrial investigation into the new criminal procedure of Lithuania was inevitable and determined by honest criminal procedure targets, inter alia the State’s obligation to effectively protect the rights of both - the liable to action persons as well as other persons brought into the procedure. The article also deals with the sources and causes that influenced the appearance of the judge of pretrial investigation in Lithuanian criminal procedure. It defines the importance of discretion of the pretrial judge when this subject of the procedure is executing his ascribed competence. Based on the criteria of discretion the conclusion is reached that the model of the judge of pretrial investigation selected for Lithuanian criminal procedure could be described by the term of conditional passiveness. Besides, the article discloses the historic conditions that inclined the emergence of the pretrial investigation judge as well as tendencies for its development in the criminal procedures of France, Belgium, Germany, Italy, etc. Special attention is paid to the historical and classical transformation and development of the institute of judge who carries out the pretrial investigation. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5385
Updated:
2018-12-20 23:09:47
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: