Paauglių sveikatos sampratos sąmoningumas pasipriešinimo sveikatos ugdymui kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių sveikatos sampratos sąmoningumas pasipriešinimo sveikatos ugdymui kontekste
Alternative Title:
Adolescents consciousness of health understanding in the context of health education resistance
In the Journal:
Visuomenės sveikata . 2013, Priedas Nr. 1, p. 83-90
Keywords:
LT
Paaugliai; Pasipriešinimas sveikatos ugdymui; Sveikatos samprat; Sveikatos samprata; Sveikatos ugdymas; Sąmoningumas
EN
Adolescents; Consciousness; Health; Health education; Health resistance; Health understanding; Understanding
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti paauglių sveikatos sampratai suteikiamas socialines ir kultūrines reikšmes ir jų pagrindu formuluoti pasipriešinimo sveikatos ugdymui prielaidas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Pasirinkta metodologinė paradigma – kokybinis tyrimas, o jo realizacijai – interviu metodas. Tyrimo imtis – 9 respondentai (16-17 metų) iš trijų Klaipėdos miesto gimnazijų. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad paauglių sveikatos sampratai būdingas įvairiapusiškas turinys, kuriame sveikata vertinama holistiškai, kaip integrali asmenybės ir gyvenimo būdo dalis, ir tikrai daugiau negu ligos ar negalios nebuvimas. Be to, sveikata užima vieną iš pagrindinių vietų vertybių skalėje. Tai liudija apie aukštą paauglių sveikatos sampratos sąmoningumą. Sveikatos ugdymą paaugliai suvokia kaip mokymą, informacijos perteikimą, sportavimą, sekimą autoritetais ir realiais pavyzdžiais, asmeninę motyvaciją. Paaugliai ypatingą reikšmę sveikatos ugdymo veikloje skiria šeimai, realiam tėvų pavyzdžiui ir dėmesiui. Mokiniai nusivylę tiek kūno kultūros pamokomis, tiek paskaitomis apie sveikatą. Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad kuo aukštesnis paauglių sveikatos sampratos sąmoningumas, tuo kritiškiau jie nusiteikę sveikatos ugdymo atžvilgiu. Tačiau šiai prielaidai patvirtinti reikalingi kiekybinio koreliacinio tyrimo duomenys. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study was disclose adolescent health concept for social and cultural values and to formulate the basis of resistance to health education prerequisites. Selected methodological paradigm – a qualitative study and its realization – the interview method. The survey sample – 9 respondents (16-17 years old) from three gimnasium in Klaipėda city. The results confirmed the assumption that adolescent health is characterized by the concept of universal content which health holistically, as an integral personality and way of life, and certainly more than the absence of disease or infirmity. In addition, health holds one of the major sites on a scale of values. This is evidenced by the high level of awareness of the concept of adolescent health. Health education for adolescents perceive as training, imparting information, sports, surveillance authority and real world examples, personal motivation. Teenagers special importance of health education activities to families like real parents and attention. They disappointed with both physical education classes and lectures on health. The results suggest that the higher concepts of adolescent health awareness, the more critical they are disposed to regard health education. However, this assumption is supported by the quantitative correlation study. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53519
Updated:
2018-04-27 10:17:36
Metrics:
Views: 10
Export: