Bendrieji rytų baltų kalbų kèlti, kelia, kėlė - celt, ceļu, cêlu tipo veiksmažodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrieji rytų baltų kalbų kèlti, kelia, kėlė - celt, ceļu, cêlu tipo veiksmažodžiai
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 3, p. 379-400
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Skoliniai / Loan words; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama aptarti bendruosius kélti tipo rytų baltų veiksmažodžius įvairiais lygmenimis (semantiniu, morfologiniu, morfonologiniu), nustatyti jų darybinius-etimologinius ryšius su bendrašakniais kitų struktūrinių tipų veiksmažodžiais. Sugretinus abiejų rytų baltų kalbų duomenis, išryškinami jų panašumai ir skirtumai. Drauge bandoma apžvelgti paties struktūrinio tipo formavimąsi, jo susidarymo sąlygas ir laiką, todėl sinchroninę analizę papildo diachroninė. Straipsnį sudaro trys dalys: pirmojoje aptariama veiksmažodžių semantika, antrojoje morfonologija (vokalizmas, kirčiavimas, konsonantizmas), trečiojoje morfologija (esamojo ir būtojo laiko kamienai, ryšiai su kito struktūrinio tipo bendrašakniais veiksmažodžiais).Reikšminiai žodžiai: Šakninių veiksmažodžių poros; Preteritinis šaknies balsio pailgėjimas; Skoliniai; Kategorinė reikšmė; Vediniai; Vokalizmas; Konsonantizmas; Atitikmenys; Morfonologija.

ENThe article aims at discussing common verbs of Eastern Baltic Languages of kélti type at various levels (semantic, morphologic, morphonological). The author also tries to find links of their composition-etymology with conjugate verbs of other structural types. When data of the both Eastern Baltic languages are compared their similarities and differences are highlighted. There are also attempts to review the formation of the structural type itself as well as the time and conditions of its formation, therefore simultaneous analysis is supplemented by diachronic analysis. The article consists of three parts: the first discusses semantics of verbs, the second deals with morphonology (vocalism, accentuation, consonance) and the third analyses morphology (stems of the present and past tense, relations with conjugate verbs of different structural type).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5332
Updated:
2018-12-20 23:09:45
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: