Mokykloje taikomų prevencinių priemonių prieš mokinių agresyvų elgesį efektyvumas : mokinių, mokytojų ir tėvų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokykloje taikomų prevencinių priemonių prieš mokinių agresyvų elgesį efektyvumas : mokinių, mokytojų ir tėvų vertinimas
Alternative Title:
Efficiency of preventive measures against aggressive pupils' behaviour applied at school : evaluation of pupils, teachers and parents
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija . 2013, t. 21, Nr. 1, p. 54-62
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bendramoksliai; Mokinių agresyvus elgesys; Mokinių agresyvus lgesys; Mokytojai; Mokytojai, Tėvai; Prevencija; Smurtas; Tėvai
EN
Aggressive pupils behavior; Aggressive pupils' behaviour; Parents; Prevention; School fellows; Teachers; Violence
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas mokytojų, mokinių ir jų tėvų požiūris į mokinių agresyvų elgesį mokykloje ir prieš jį taikomų prevencinių priemonių efektyvumą. Parodoma, kad naudojamos priemonės prieš mokinius smurtautojus iš esmės orientuotos į prasikaltusio mokinio nubaudimą ir vertinamos nevienareikšmiai. Numatytų priemonių spektras gana platus – nuo įspėjimo iki šalinimo iš mokyklos, tačiau dažniausiai tenkinamasi švelniausiomis priemonėmis (įspėjimu). Radikalios priemonės taikomos labai retai. Vienos siūlomos taikyti prevencinės priemonės yra labiau edukacinio pobūdžio (siūlymai ieškoti būdų, kaip mokinius sudominti, užimti, įtraukti į aktyvią veiklą, suteikti psichologinę pagalbą), kitos labiau administracinio-vadybinio pobūdžio, tačiau iš esmės orientuotos ne tiek į smurtautojo, padariusio nusikalstamą veiksmą, nubaudimą, kiek į tokios veikos prevenciją. Mokyklos vadovybės pastangas ir taikomų prevencinių priemonių veiksmingumą mokytojai, mokytojai ir tėvai vertina gana kritiškai, tačiau patys nelinkę prisiimti už tai didesnės asmeninės atsakomybės ir įsipareigojimų. [Iš leidinio]

ENArticle shows that the applied preventive measures against aggressive pupils’ behaviour at school are basically oriented towards the punishment of the guilty and are valuated ambiguously. The variety of provided measures is rather wide – from warning to excluding from school, however, the most often there are applied the softer measures (warning). Radical measures are applied very rarely since they would damage school‘s prestige. Although the proposed preventive measures are different – some are more educational character (suggestions how to involve, interest children, to provide psychological support), while others are more administrative – managerial character (to introduce the positions of a policeman and nursery inspector at school), but they all are essentially oriented towards both - the punishment of the guilty and the prevention of such activity. The efforts of school administration and the efficiency of the applied preventive measures are evaluated by teachers, pupils and their parents quite critically but they are not likely to take more personal responsibility and commitment. [From the publication]

ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53316
Updated:
2020-11-23 21:59:27
Metrics:
Views: 5