Darbuotojų lojalumo organizacijai sąsajos su organizacijos nario savimone ir tarpasmeninių santykių kokybe darbe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų lojalumo organizacijai sąsajos su organizacijos nario savimone ir tarpasmeninių santykių kokybe darbe
Alternative Title:
Employee loyalty to the organization connections with organizational identification and interpersonal relations between colleagues at work
In the Journal:
Keywords:
LT
Darbuotojai; Lojalumas organizacijai; Organizacijos nario savimonė; Savimonė; Tarpasmeniniai santykiai darbe; Tarpasmeninių santykių kokybė.
EN
Employee; Employee's organizational identification; Interpersonal relations at work; Loyalty to organization; Loyalty to the organization; Organizational identification; Quality of interpersonal relations.
Summary / Abstract:

LTGeri tarpusavio santykiai darbo kolektyve, identifikavimasis su organizacija bei lojalumas jai - tai vieni svarbiausių klausimų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, nuo kurių sprendimo priklauso individualūs, grupiniai rezultatai bei apskritai visos organizacijos funkcionavimas, išlikimas, konkurencingumas rinkoje. Nepaisant to, pastebima, jog Lietuvoje tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama šių sričių sąveika, stokojama, o ir patys reiškiniai apibrėžiami ne vienareikšmiškai. Taigi šio tyrimo tikslas – nustatyti tarpasmeninių santykių kokybės reikšmę organizacijos nario savimonės išreikštumui bei įvertinti pastarųjų veiksnių bei sociodemografinių rodiklių sąsajas su darbuotojų lojalumu organizacijai. Tikslui pasiekti naudoti F. A. Mael, L. E. Tetrick (1992), A. Carmeli, D. Brueller, J. E. Dutton (2009) ir A. Carmeli bei G. M. Spreitzer (2009) klausimynai, demografiniai klausimai, lojalumas organizacijai vertintas šiam tyrimui sukurta skale. Tyrime dalyvavo 149 tiriamieji, dirbantys Lietuvoje veikiančiose įmonėse. Išsiaiškinta, jog didesnis pasitenkinimas tarpasmeninių santykių kokybe susijęs su labiau išreikšta organizacijos nario savimone, o didesnis darbuotojų lojalumas priklauso nuo didesnio pasitenkinimo tarpasmeninių santykių kokybe darbe, labiau išreikštos organizacijos nario savimonės ir vyresnio amžiaus. [Iš leidinio]

ENGood interpersonal relations between colleagues at work, organizational identification and loyalty to the organization are some of the most important issues in human resources management, individual and group results, as well as functionality, survival and competitive ability of the organization in the market depend on resolutions of these issues. Nevertheless, there is obviously a lack of researches analysing interaction between these fields in Lithuania, and the phenomena themselves are not unambiguously defined. Thus, the objective of this research is to determine the influence of quality of interpersonal relations on expression of consciousness of a member of the organization and to evaluate the connection of these factors and demographic indicators with loyalty of employees to the organization. Questionnaires of F. A. Mael, L. E. Tetrick (1992), A. Carmeli, D. Brueller, J. E. Dutton (2009), A. Carmeli bei G. M. Spreitzer (2009) and sociodemographic questions were used to meet the objective, loyalty to the organization was measured using a scale designed for this research. 149 employees on Lithuanian enterprises participated in the research. It was disclosed that greater satisfaction with the quality of interpersonal relations was related to expressed consciousness of a member of the organization, and greater loyalty of employees depends on greater satisfaction with the quality of interpersonal relations at work, better expressed consciousness of a member of the organization and older age. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53069
Updated:
2020-07-28 20:26:14
Metrics:
Views: 70    Downloads: 7
Export: