Rytų Prūsijos reikšmės Prūsijos lietuvių aplinkoje XIX-XX amžių sandūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Prūsijos reikšmės Prūsijos lietuvių aplinkoje XIX-XX amžių sandūroje
Alternative Title:
Meanings of East Prussia within the milieu of Prussian Lithuanians at the turn of the 20th c
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2012, t. 24, p. 201-211. Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje
Keywords:
LT
Kultūros paveldas; Lituanistinė tradicija; Mentaliniai žemėlapiai; Prūsijos lietuviai; Rytų Prūsija [East Prussia].
EN
Cultural heritage; East Prussia; East Prussia, Prussian Lithuanians; Lithuanian tradition; Mental maps; Prussian Lithuanians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Rytų Prūsijos reikšmių Prūsijos lietuvių aplinkoje problema „mentalinių žemėlapių" ir „simbolinės geografijos" kontekste. Ypatingas dėmesys skiriamas komunikacijos kanalų, dariusių įtaką Prūsijos lietuvių etninės grupės „savojo regiono" - Rytų Prūsijos - mentalinio pasisavinimo procesui, analizei. Akcentuojama istorinės tradicijos, susijusios su reformacijos nuostata ginti lietuvių kalbos statusą Prūsijos Lietuvos bažnyčiose ir mokyklose, svarba, taip pat periodinės spaudos, leistos XIX-XX a. sandūroje Rytų Prūsijoje lietuvių kalba, reikšmė, laikant ją svarbiu komunikacijos kanalu, formavusiu Rytų Prūsijos — geografine, administracine-politine ir civilizacine prasme artimos ir savos erdvės - sampratą. Analizė orientuota į „praeities pasisavinimo" problemą ir padeda geriau suprasti, kaip formavosi Prūsijos lietuviams aktualios Rytų Prūsijos reikšmės ir kokie simboliai ženklina šiandien įsivaizduojamas erdves, tapatinamas su Rytų Prūsija ir jos dalimi - Prūsijos Lietuva / Mažąja Lietuva. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the issue of East Prussian meanings in the environment of Prussian Lithuanians in terms of their "mental maps" and "symbolical geography". Particular attention is paid to the analysis of the communication channels that affected the process of mental appropriation of "our own region" - East Prusia - by the ethnic group of Prussian Lithuanians. The significance of the historical tradition related to the reformationist provision of protection of the status of the Lithuanian language in churches and schools of Prussian Lithuania, as well as of the periodicals published in Lithuanian at the turn of the 20th c. in East Prussia, is emphasized, as it is considered to be a significant communication channel that formed the conception of East Prussia, a close and "one's own" space from the geographical, administrative-political, and civilization viewpoints. The analysis is oriented towards the problem of "appropriation of the past", and it contributes to the understanding how the meanings of East Prussia topical for Prussian Lithuanians formed and which symbols marked the presently imaginary spaces identified with East Prussia and Prussian Lithuania/ Lithuania Minor as its part. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45125
Updated:
2018-12-17 13:26:39
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: