Apibrėžtumo kategorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apibrėžtumo kategorija
Alternative Title:
Category of definiteness in Lithuanian
In the Book:
Daiktavardinio junginio tyrimai / red.: Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. p. 11-32
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pradžioje aptariama apibrėžtumo sąvoka ir apibrėžtumo kaip daiktavardinio junginio kategorija. Pateikiami du skirtingi požiūriai į šią kategoriją: unikalumo ir žinomumo teorijos, bei trys pagrindiniai apibrėžtumo tipai: deiktinis apibrėžtumas, tikrinių vardų inherentinis apibrėžtumas ir apibrėžiamosios deskripcijos. Daugiausia diskusijų kyla dėl apibrėžiamųjų deskripcijų, kurios taip pat skirstomos į tam tikrus tipus. Straipsnyje plačiau aptariami „individualizuotų“ ir „vaidmens tipizuojamųjų“ apibrėžiamųjų deskripcijų tipai. Kadangi lietuvių kalboje gramatinis apibrėžtumo žymėjimas yra gana silpnai išvystytas, iškyla klausimas, ar lietuvių kalbai būdinga gramatinė apibrėžtumo kategorija. Pastebima, kad lietuvių kalbos gramatinis aprašas vis dėlto be apibrėžtumo sąvokos neišsiverčia, nors šios kategorijos gramatinė raiška nėra tokia reguliari kaip kitose kalbose. Lietuvių kalboje pagrindinė gramatinė apibrėžtumo kategorijos raiškos priemonė yra apibrėžiamieji būdvardžiai. Remiantis baltų ir slavų kalbų būdingųjų specialiųjų būdvardžio formų analize, įsivedamas terminas „apibrėžiamasis“ būdvardis, atliepiantis latvišką terminą – „apibrėžtosios ir neapibrėžtosios formos“, – vartojamą specialiosioms būdvradžio formoms apibūdinti. Siūlomas terminas „apibrėžiamasis“, nes terminu „apibrėžtasis“ įvardijamas daiktavardinis junginys, o būdvardis prie šio apibrėžtumo tik prisideda, koduodamas jį savo įvardžiuotine forma. Straipsnyje lyginami lietuvių ir latvių kalbų apibrėžiamieji būdvardžiai: jų vartojimo skritumai ir panašumai. Straipsnio pabaigoje pateikiama išvada, kad gramatiškai apibrėžtumo kategorija pasireiškia morfosintaksiniais ir sintaksiniais apibrėžtumo efektais, kylančiais iš šios kategorijos sąveikos su kitomis kategorijomis.Reikšminiai žodžiai: Apibrėžtumo kategorija; Įvardžiuotinė forma; Vardažodžiai; Category of definiteness; Nominal words.

ENA conception of definiteness and a category of definiteness as a noun compound are discussed in the beginning of the article. Two different approaches are presented: theories of uniqueness and notoriety, and three major types of definiteness: objective definiteness, inherent definiteness of proper names and qualifying descriptions. Qualifying descriptions are the most widely debated and they can also be divided into certain types. The article further discusses individualised and role typical types qualifying descriptions. As denotation of grammatical definiteness is underdeveloped in the Lithuanian language a question may be raised, whether grammatical category of definiteness is characteristic to the Lithuanian language. It has been noticed that Lithuanian grammatical description can not do without the concept of definiteness, even though grammatical expression of the category is not so regular like in other languages. Qualifying adjectives are the main grammatical devices expressing category of definiteness in the Lithuanian language. Referring to the analysis of special typical forms of adjective in the Baltic and Slavic languages a terms qualifying adjective is introduced, it reflects Latvian term ‘definite and indefinite forms’, which is used to describe special forms of adjective. The term ‘qualifying’ is suggested as the term ‘definite’ is used for a noun compound, and adjective only contributes to this definition by encoding it in a pronominal form. The article compares Lithuanian and Latvian qualifying adjectives, also analyses the differences and similarities of their usage. At the end of the article a conclusion is drawn that the category of definiteness in grammar is expressed by morpho-syntactical and syntactical effects of definiteness, and those effects result form the interaction of this category with other categories.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5248
Updated:
2014-04-22 08:32:38
Metrics:
Views: 56
Export: