Ein Fund aus dem Jahre 1440: Ein bisher unbekannter Text in einer baltischen Sprache

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Ein Fund aus dem Jahre 1440: Ein bisher unbekannter Text in einer baltischen Sprache
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2013, t. 15, p. 511-534
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Senieji tekstai; Baltic languages; Old texts.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language; Prūsų kalba / Prussian language; Senieji tekstai.
EN
Old texts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomas 1440 metų nežinomas tekstas, parašytas, autorių manymu, tikriausiai prūsų kalba. Pagal savo atsiradimo vietą vadinamas šis šaltinis vadinamas Kretos tekstu. Darbe siekiama parodyti jo interpretacijos galimybes bei pagrįsti galimą teksto kaip prūsiško teksto iššifravimą. Autoriai kelia hipotezę, kad rankraštinės knygos kolofone figūruojantis Petrus Wickerau nėra Kretos teksto autorius, t.y. nėra asmuo, kuris jį pirmas užrašė. Keliamas klausimas, ar kryžiuočių ordino apdovanotas Peter Wickerow nėra tas pats asmuo kaip Kretos teksto užrašytoju laikomas Petrus Wickerau. Pateikiama šių pavardžių onomastinė analizė. Aprašomas pats rankraštis, kuriame yra šis tekstas, išsamiai pasakojamos jo radimo ir saugojimo vietos. Išnagrinėjus teksto struktūros, leksikos, gramatikos aspektus, fonologines, ortografines ypatybes, palyginus jį su autorių pasirinkta lietuvių kalba, daroma prielaida, kad netikslus nurašymas iš kito šaltinio lėmė perskaitymo sunkumų. Klaidų analizės pagrindu ryškėja požymiai, kurie leidžia tekstą interpretuoti kaip priklausantį ir folklorinei tradicijai. Diatopiškai įvertinę tekstą, autoriai mano, kad mažai tikėtina, jog tai buvo latvių kalbos tekstas, nes latvių kalba patyrė daug naujybių, kurių tekste visai nėra. Autorių manymu, esama argumentų už lietuvių, bet daugiausia - už prūsų kalbą. Reziumuojama, kad ortografinė ir lingvistinė teksto analizė rodo, jog Petrus Wickerau nepateikė šio teksto iš atminties, o greičiau jis buvo paimtas jau iš egzistavusio šablono, o tai liudija tuometinę rašytinę prūsų kalbos tradiciją.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52388
Updated:
2021-01-13 18:04:46
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: