What do Lithuanian students expect from leaders? First results of the GLOBE study in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What do Lithuanian students expect from leaders? First results of the GLOBE study in Lithuania
Alternative Title:
Ko studentai tikisi iš vadovų? GLOBE tyrimo Lietuvoje rezultatai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2013, Nr. 1 (30), p. 52-63
Keywords:
LT
Vadovavimas; Lūkesčiai vadovų atžvilgiu; GLOBE tyrimo programa.
EN
Leadership; Preferred leadership attributes; GLOBE research project.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Šiaulių universitete atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo socialinių ir technologinių mokslų krypties studijų programas studijuojantys studentai (N = 300). Tyrimo tikslas - ištirti šiuolaikinio idealaus vadovo ypatybes. Tiriamųjų grupė - Šiaulių universiteto pirmosios pakopos bakalauro studijų programų studentai (socialinių ir technologinių mokslų krypčių). Atlikti šio pobūdžio tyrimą paskatino mažas temos (problemos) ištirtumas. Tyrimas buvo įgyvendintas remiantis tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „GLOBE Student Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Project" kiekybine (apklausos) metodika. Šio tyrimo metu studentų buvo prašoma įvertinti idealaus vadovo elgesį ir savybes, naudojant skalę nuo 1 iki 7. Siekiant nustatyti idealaus vadovo ypatybes, duomenys analizuoti ieškant skirtumų tarp kintamųjų: lyčių, mokslo krypčių (socialinių ir technologinių), noro daryti ar nedaryti vadovo / ne vadovo karjerą, ketinimo / neketinimo kurti savo verslą. Duomenų kiekybinė analizė atlikta SPSS statistinės analizės programa. Sudarant faktorius, buvo remtasi GLOBE autorių Hanges ir Dickson (2004, p. 128, 136) parengta metodika. Atlikta duomenų analizė atkleidė, kad šiuolaikinį idealų vadovą studentai įsivaizduoja kaip charizmatišką (5,51), orientuotą į komandinę veiklą, humanišką ir vertinantį darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus. Buvo aptikta ir nemažai statistiškai reikšmingų skirtumų. Moterys (studentės) idealų vadovą įsivaizduoja kaip charizmatišką (5,51), o vyrai pabrėžia, kad idealus vadovas turi būti savarankiškas (3,97). Socialinius mokslus studijuojantieji studentai labiau nei technologinių mokslų studentai pabrėžia, kad idealus vadovas turi būti orientuotas į komandinį darbą. (4,90).Studentai, kurie planuoja vadovo karjerą labiau pažymi, kad idealus vadovas turėtų būti charizmatiškas (5,48), orientuotas į komandinę veiklą (4,90) ir humaniškas (4,60), nei tie studentai, kurie neplanuoja siekti vadovo karjeros. Išanalizavus faktorius išaiškėjo, kad studentai, planuojantys kurti savo verslą ir neplanuojantys to daryti, panašiai įsivaizduoja idealų vadovą. Norint išsiaiškinti idealaus vadovo savybes, vykdomi įvairūs mokslo tyrimai, kuriuose dalyvauja darbdaviai ir darbuotojai. Šiuo atveju tyrime dalyvavo studentai. Atlikti Lietuvoje tyrimai (Mikulėnienė, 2008; Diskienė, 2009) patvirtina, kad šalies vadovai orientuojasi į užduoties atlikimui reikalingas savybes. Tuo tarpu pavaldiniai gerokai aukščiau vertina tarpasmeninius santykius, t. y., kai vadovas nuoširdžiai domisi darbuotojų gyvenimu, išsiaiškina, kokių įgūdžių jie turi, kas juos motyvuoja ir domisi jų asmeniniais bei profesiniais siekiais. Taigi, kaip produktyviai darbuotojams seksis dirbti daugiausia lemia santykiai su tiesioginiu vadovu. Tai patvirtina „GLOBE Students" tyrime išsakyta studentų nuomonė, kurie taip pat tikisi iš vadovo humaniškų tarpusavio santykių ir komandinio darbo sprendžiant organizacijos problemas. Tarptautinio „GLOBE Students" tyrimo rezultatai rodo, kad praktiniu požiūriu svarbios tampa diskusijos, kiek, studentų nuomone, jų idealus vadovas atitinka realaus vadovo įvaizdį, nes būtent socialinių ir technologinių mokslų studijų programų studentai, kaip rodo praktika, dažnai tampa vadovais. Šios diskusijos padėtų rasti bendrą kalbą su darbdaviais ir užtikrintų sėkmingesnę studentų integraciją į darbo rinką, taip pat palengvintų darbdavių ir studentų (būsimų darbuotojų) ar vadovų lūkesčių suderinamumą, kuris lemia organizacijos sėkmingą veiklą. [Iš leidinio]

ENEffective leadership has drawn attention of management scholars for almost 100 years. There is a long list of theoretical concepts that describe and explain relevant characteristics and properties of leadership. The fact, that leadership behavior is highly culturally contingent, is accepted by most scholars. One of research projects directly dealing with the relationship between the local culture and the leadership phenomenon is the GLOBE research program. Although in the meantime the GLOBE project involves 62 countries worldwide results from Lithuania are still missing. In this paper, we present the first findings from Lithuania, received using the methodology of the GLOBE project in the sample of 300 students from one university of Lithuania. Here we especially focus on the question what Lithuanian respondents expect from leadership and what conceptions of ideal leaders are. Referring to previous studies addressing leadership perceptions in Lithuania, we discuss the findings of this quantitative study. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51291
Updated:
2018-12-17 13:37:03
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: