Vadovų vadybinių vaidmenų prioritetai viešajame sektoriuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovų vadybinių vaidmenų prioritetai viešajame sektoriuje
Alternative Title:
Priorities of leaders' managerial roles in the public sector
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 3/4, p. 45-54
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTDidėjantys pokyčiai ir jų pasekmės kelia vis naujų reikalavimų viešojo sektoriaus valdymui, pabrėžia būtinumą dirbti konkurencingomis rinkos sąlygomis orientuojantis į vartotojų aptarnavimą. Atsižvelgdamas į iškeltus iššūkius ir įsitvirtinusį požiūrį, kad organizacijų sėkmė daugiausia priklauso nuo to, kaip yra valdomas personalas, naudojamos jo žinios ir įgūdžiai, viešasis sektorius siekia optimizuoti savo potencialo naudojimą. Todėl keičiasi vadovų vaidmenys, vis svarbesnis tampa darbuotojų ugdymas ir jų iniciatyvos skatinimas. Visam tam reikia kiek kitokių nei tradiciniai vadovai, t. y. vadovų, kurie įkūnija ne tik administratorių, bet ir lyderį, gebantį padėti darbuotojams tobulėti ir pažadinti atsidavimo organizacijai jausmą. Šiame straipsnyje nagrinėjama vadybinio darbo viešajame sektoriuje problematika, susijusi su vadovų vaidmenimis ir jų prioritetais, siekiant adekvačiai bei operatyviai reaguoti į viešojo sektoriaus transformacijos iššūkius. Numatytam tikslui pasiekti pasitelkti Lietuvos viešojo sektoriaus vadovų vadybinės kompetencijos tyrimo rezultatai, kurie leido įvertinti svarbiausius viešojo sektoriaus vadovams būdingus bruožus ir gebėjimus, išryškinti vadovo poziciją bei vyraujančius galios šaltinius organizacijoje. Tai suteikė galimybę atskleisti vadovø požiūrį į vadybinių vaidmenų atlikimą ir sąsają su esminėmis vadovavimo kompetencijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Funkcijų prioritetai; Lyderis; Vadovas; Vadovas, vaidmenys, viešasis sektorius; Valdymo funkcijos; Leader; Manager; Manager, roles, public administration; Managing functions; Priorities of functions.

ENThe increasing extent of changes and their outcomes are raising new requirements to management of the public sector, and stressing a necessity to work in the competetive market conditions with an orientation towards customer services. With regard to the aforementioned challenges and the common attitude that the success of organisations largely depends on personnel management, implementation of its skills and knowledge, the public sector pursues to optimise the use of its potential. Therefore, the roles of managers are changing, and the importance of employee capacity building and encouragement of their initiatives is growing. This process requires other than traditional managers, i.e. managers who embody not only administrative, but also leadership skills and are able to help their employees to improve and to evoke devotion to their organisation. The article analyses the issues of managerial work in the public sector, referring to leaders’ roles and their priorities seeking to adequately and expeditiously respond to the challenges of transformations in the public sector. In order to reveal the objective of the article, we summoned on the research results of the managerial competencies of Lithuanian public sector managers that let evaluate the main skills and capabilities of leaders in the public sector, to highlight leader’s positions and dominating sources of power in an organisation. This allowed to identify the attitudes of leaders towards perfoming their managerial roles as well as their link with the core leadership competencies. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26450
Updated:
2014-01-19 10:16:58
Metrics:
Views: 39
Export: