Naujųjų medijų kalbos komponentai, kontekstai ir vartotojai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujųjų medijų kalbos komponentai, kontekstai ir vartotojai
Alternative Title:
Elements, contexts and users of new media language
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2012, Nr. 21, p. 74-83
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Naujųjų medijų kalba; Elektroninė kalbos atmaina; Tinklakalbė; Skaitmeninis raštingumas; Žinutinimas; New media language; Internet language; Digital discourse; Netizens; Digital literacy.
Keywords:
LT
Elektroninė kalbos atmaina; Medijos / Media; Skaitmeninis raštingumas; Tinklakalbė; Žinutinimas.
EN
Digital discourse; Digital literacy; Internet language; Netizens.
Summary / Abstract:

LTSkaitmeninė revoliucija arba interneto ir skaitmeninių medijų visuotino taikymo era atnešė daugybę pokyčių. Skaitmeniškumas, kodo lygmenyje suvienodinantis visų medijų – verbalinių ar vizualinių – prigimtį, sudarė sąlygas atskiroms medijoms jungtis į visumą. Be to, atsirado begalė naujų būdų gaminti, saugoti ir dalintis informacija, radikaliai keičiančių pačios informacijos pobūdį. Tradicinės medijos vis labiau skaitmenizuojamos ir didžiąja dalimi įsiliejo į naujųjų elektroninių medijų sferą. Iš esmės pasikeitė tarpusavio bendravimo modeliai, susikūrė ištisos bendruomenės, kurių virtualaus bendravimo poreikis ir būdas iš esmės pakeitė kalbą. Greta sakytinės ir rašytinės atsirado elektroninė kalbos atmaina. Interneto sukeltos transformacijos daugelio yra įvardijamos kaip „skaitmeninių medijų“, sudarančių šių laikų „naujųjų medijų” turinį, eros pradžia. Straipsnio tikslas – aptarti naujųjų medijų kalbos komponentus, jos kūrimo bei vartosenos pokyčių tendencijas, įvertinti el. medijų komunikacinį kontekstą ir pateikti naujųjų medijų kalbos kūrėjo / vartotojo portretą. Atlikta analizė atskleidė, kad naujųjų medijų kalboje bendravimas rašytiniu tekstu yra tik vienas iš daugelio būdų minčiai reikšti. Vis dažniau vartotojai dalinasi neverbaline informacija, perduodama hiperteksto nuorodomis, bendrauja tarpusavyje keisdamiesi vaizdo, muzikos įrašais, tekstinius komentarus keičia grafiniais ženklais. Plečiasi naujųjų medijų kalbos vartosenos sritys, ji plinta visuose mobiliuosiuose įrenginiuose. Paaugliai yra aktyviausi elektroninės kalbos atmainos kūrėjai ir šios naujosios el. medijos vartotojai, kurie ugdo savo skaitmeninį raštingumą „dvikalbystės“, t. y. norminės kalbos ir elektroninės kalbos atmainos sistemoje. [Iš leidinio]

ENDigital technologies have created new contexts for communication. The new digital formats allow the combination of media types and the easy transition between them in everyday tasks. Many think of this as a "Media revolution" and describe the changes in media due to the Internet as "New media" or "Digital media". Digital technologies have fundamentally changed the way we think and behave. As the outcome of Digital revolution a New Media Language there was established, and is increasingly gaining its popularity between the Netizens. By the New Media Language we mean not only the development of new linguistic features, but the spread of different kind of paralinguistic means such as images, photos, hypertext, video, music, graphical signs to communicate the content. There are many different terms like "digital literacy, media literacy" that have been used alongside with New Media Language to describe the emergent phenomena of changing media use. Internet language, also called netspeak/ chatspeak/ netlish/ weblish/ cyberspeak as an element of New Media Language has become the part of digital discourse, which is composed simultaneously of elements of writing and speech. It has gained enormous popularity and has established itself alongside with the standard oral and prin language forms. The paper aims at analyzing the elements of New Media Language, discusses digital literacies, formation and usage of netspeak, texting, analyses the contexts in which it is being used and created as well as describes the typical users and creators of the Internet language. The analysis has revealed that texting as the centerpiece of mobile teen behavior is not the only way of communication. Teenagers are the heaviest mobile video viewers, they talk less on the phone, but they turn to their cellphones for messaging, Internet, multimedia, gaming, and other activities like downloads. Teens are not only using more data, but they are also downloading.The teenagers are the most active creators and users of netspeak and texting. They develop digital literacy and are in a way bilingual trying to combine both the standard and Internet forms of language for communication. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.21.2728
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51199
Updated:
2018-12-17 13:30:34
Metrics:
Views: 72    Downloads: 25
Export: