Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763
Alternative Title:
Organizational structure and functions of the Council of Brest-Litovsk 1565-1763
Publication Data:
Warszawa : DiG, 2013.
Pages:
197 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Administravimo reforma; Seimai; Seimeliai; Seimelių rūšys; Seimelių instrukcijos; Deputatų suvažiavimai; Deputatų sąrašas; The Grand Duchy of Lithuania; Reform of administration; Seyms; Lsmall seyms; The types of seyms; Instructions of small seyms; Deputy congress; List of deputies.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — Cel pracy — Stan badań — Podstawa źródłowa — Konstrukcja pracy — I. Wspólne zagadnienia dla różnych typów sejmików powiatu brzeskolitewskiego. Geneza powiatu i sejmiku brzeskiego. Zwoływanie i powiadamianie. Miejsce obrad. Czas. Nabożeństwo przed sejmikiem. Uczestnicy sejmiku. Kolejność zasiadania. Frekwencja uczestników. Sposoby podejmowania decyzji na sejmiku. Funkcja zagajającego — II. Marszałek sejmiku. Wpływanie na sejmikowe decyzje. Protestacje. Zasady bezpieczeństwa sejmików. Akta sejmikowe. Sejmik przedsejmowy. Elekcja posłów. Posłowie a instrukcja na sejm. Diety poselskie. Sejmiki przed konwokacjami litewskimi — III. Sejmik relacyjny. Geneza. Relacje posłów. Sądy skarbowe. Wybór poborców i lustratorów. Komisarze na komisje wojskowo-skarbowe. Deputaci na Trybunał Skarbowy WKsL. Relacje posłów z innych misji — IV. Sejmiki okresu bezkrólewia. Sejmik kapturowy. Sejmik przedelekcyjny — V. Sejmik elekcyjny. Geneza. Kandydaci na urzędy. Uproszczona forma elekcji. Obsadzanie urzędów w czasie bezkrólewia. Obsadzanie urzędów w sytuacjach ekstraordynaryjnych. Pozakulisowe starania o urzędy — VI. Sejmik deputacki. Kompetencje. Praktyka prawnicza deputatów. Ograniczenia. Uchylanie się od funkcji. Działalność sejmiku w okresie bezkrólewia. Inne rozpatrywane na sejmiku kwestie — VII. Sejmik gospodarski. Sejmik gospodarski w łatach 1697–1717.
Keywords:
LT
Administravimo reforma; Deputatų sąrašas; Deputatų suvažiavimai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Seimai; Seimeliai; Seimelių instrukcijos; Seimelių rūšys.
EN
Deputy congress; Instructions of small seyms; List of deputies; Lsmall seyms; Reform of administration; Seyms; types of seyms.
ISBN:
9788371817755
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51136
Updated:
2022-01-22 20:35:54
Metrics:
Views: 17
Export: