Tradiciniai ir elektroniniai informacijos šaltiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradiciniai ir elektroniniai informacijos šaltiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje
Alternative Title:
Traditional and electronic information sources in Vilnius University library
In the Journal:
Šiandien aktualu. 2006, Nr. 2 (35), p. 82-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto biblioteka; Tradiciniai informacijos šaltiniai; Knygos; Periodika; Elektononiai informacijos šaltiniai; Kompaktiniai diskai; Duomenų bazės; University library; Tradicional information resources; Book; Periodical resources; Electronis information resources; Data bases; CD.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Duomenų bazės; Elektononiai informacijos šaltiniai; Knygos / Books; Kompaktiniai diskai; Periodika; Tradiciniai informacijos šaltiniai.
EN
Book; CD; Data bases; Electronis information resources; Periodical resources; Tradicional information resources; University library.
Summary / Abstract:

LTTradiciškai biblioteka, taip pat ir akademinė, buvo traktuojama kaip institucija, atliekanti kaupimo, klasifikavimo, saugojimo, informacijos šaltinių pateikimo vartotojams funkcijas. Visus šiuos procesus spartus ir tobulėjantis informacijos ir komunikacijos technikos ir technologijos plėtojimasis pakeitė iš esmės. Vis didesnę bibliotekos paslaugų dalį sudaro elektroninių informacijos paslaugų teikimas. Šalia knygų, serialinių leidinių, įsitvirtina ir elektroninės informacijos ištekliai: elektroninės knygos, elektroninė periodika, kompaktiniai diskai, duomenų bazės. Straipsnyje aptariama hibridinės bibliotekos sąvoka, svarstoma, ar galima teigti, kad VUB yra hibridinė biblioteka, pristatoma tradicinių ir elektroninių išteklių dinamika VU bibliotekoje. Vartotojų interesai, tikslai, poreikiai yra nevienodi, todėl vieni vartotojai mieliau renkasi vaikščiojimą tarp lentynų ir prisilietimą prie realių, bet ne virtualių foliantų; kiti – greitą, sparčią ir taupančią laiką virtualią informacijos paiešką. Abu informacijos tipai naudingi ir būtini mokslui, mokymuisi ir edukaciniams procesams. Geras tyrėjas neapsiriboja viena informacijos išteklių forma. Kai kurie veiksmai efektyviau gali būti atliekami naudojant elektroninius informacijos išteklius, ypač ieškant einamosios, naujausios informacijos, tačiau jei tyrimui būdinga istorinė perspektyva, tuomet tradiciniai šaltiniai yra pranašesni. Daugumoje bibliotekų, ypač akademinių, turi būti kaupiami elektroniniai ir tradiciniai informacijos šaltiniai, siekiant visapusiškai užtikrinti skirtingus informacijos vartotojų poreikius. Naudojant abiejų išteklių kombinaciją pasiekiami efektyvesni rezultatai.

ENTraditionally, a library as well as an academic library was treated as an institution that performs the function of accumulation, classification, storage and provision the customer with information sources. All these processes were substantially changed by the rapid and improving development of information and communication technologies. Provision of information services constitutes a gradually increasing part of the library services. Alongside books and series publications, electronic information resources such as electronic books, electronic periodicals, compact disks and databases take their place. The article discusses the concept of a hybrid library, considers whether it is possible to state that Vilnius University library is a hybrid library and presents the dynamics of traditional and electronic resources in it. Costumers’ interests, goals and needs are different; therefore, some of them prefer walking among the book-shelves and touching real rather than virtual tomes, whereas others prefer a quick and time-saving virtual search for information. Both information types are beneficial and relevant for science, learning and educational processes. A good researcher does not limit himself to one form of information resources. Some actions could be carried out more effectively by using electronic information resources, especially in searching for the current and recent information; nevertheless, if the research has historic perspective, traditional sources are more effective. The majority of libraries must hold electronic and traditional information sources.

ISSN:
1392-1428
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5058
Updated:
2013-04-28 16:11:05
Metrics:
Views: 45
Export: