Electronic information : training of users and dissemination of data about EI at Vilnius University Library

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Electronic information: training of users and dissemination of data about EI at Vilnius University Library
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos bibliotekoms iškylančios problemos, susijusios su elektroninės informacijos ištekliais ir informacijos apie juos sklaidos organizavimu. Jame pateikiamas Vilniaus universiteto bibliotekos patirties, sukauptos per keletą darbo metų, pavyzdys. Straipsnis grįstas Vilniaus universiteto bibliotekos ir skyrių ataskaitomis, statistinių duomenų suvestinėmis, anketinio tyrimo rezultatais. Pastarųjų metų pokyčiai praplėtė bibliotekos funkcijas ir pakoregavo jų veiklą. Šitai ypač susiję su elektroninės informacijos ištekliais,jų gausa, atranka, komplektavimu ir prieigos organizavimu. Bibliotekos atlieka svarbų vaidmenį, teikdamos prieigą prie skaitmeninės formos išteklių. Elektroninio amžiaus biblioteka privalo išlikto matoma ir svarbi informacinės infrastruktūros dalis. Straipsnyje aptartas Vilniaus universiteto bibliotekos pavyzdys rodo, kad vienas iš efektyvesnių būdų ugdyti elektroninės informacijos vartotoją akademinėje bibliotekoje yra aktyvi ir įvairiapusiška informacinė bibliotekos veikla, duodanti teigiamų rezultatų.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos vartotojų rengimas; Bibliotekos paslaugų reklama.

ENThe article discusses the problems, faced by libraries, pertaining to electronic information resources and organization of dissemination of the corresponding information and presents the example of the experience of the library of Vilnius University, accumulated during several years of activities. The article is based by the reports of the library of Vilnius University and its divisions, statistical data summaries and results of questionnaire surveys. The changes during the later years extended the functions of the library and corrected their activities. That is especially related with the resources of electronic information, their abundance, selection, compiling and arranging of access. Libraries play an important role in provision of access to the resources of the digital form. The library of the electronic age must remain a visible and important part of the information infrastructure. The example of the library of Vilnius University, discussed in the article shows that one of more efficient ways for educating a user of electronic information in the academic library is active and versatile informational activities of the library, which gives positive results.

ISBN:
9984607658
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/153
Updated:
2013-04-28 15:13:58
Metrics:
Views: 43
Export: