The Role of committee systems in Post-communist legislatures : a case study of the Lithuanian Seimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of committee systems in Post-communist legislatures: a case study of the Lithuanian Seimas
In the Journal:
Europe-Asia studies. 2006, vol. 58, no. 5, p. 731-750
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Parlamentinis valdymas; Parlamentiniai komitetai; Įstatymų leidyba; Seimas; Parliamentary Government; Parliamentary committee; Legislatures; Lithuanian Parliament/Seimas.
Keywords:
LT
Parlamentas. Seimas / Parliament; Politinė sistema / Political system.
Summary / Abstract:

LTEuropos šalių parlamentuose nuolatiniai komitetai vaidina svarbų vaidmenį, pirmiausia, organizuojant darbą taip, kad būtų užtikrinta parlamento teisėkūros darbotvarkės kontrolė. Kita vertus, strategiškai apmąstytas komitetų pozicijos pristatymas teisėkūros procese leidžia komitetų pirmininkams “apeiti” partinės vadovybės įsakmius reikalavimus, nurodymus ir pan. Straipsnyje analizuojama, kaip Lietuvos Respublikos Seime vykstančiame teisėkūros procese “komitetinė” stadija leidžia tenkinti komitetų pirmininkų interesus, neretai prieštaraujančius principinėms partinės vadovybės nuostatoms. Straipsnyje įrodinėjama, kad nepaisant to, jog komitetai yra patogus instrumentas partinei vadovybei siekti savų tikslų bei atitinkamos teisėkūros baigties (kitaip, - partijai palankių sprendimų), komitetų pirmininkai, kai kada siekdami grynai asmeninių tikslų, gali sugriauti partinės vadovybės ar valdančiosios daugumos planus, o tuo pačiu ir teisėkūros darbotvarkę. [Iš leidinio]

ENRegular committees of Parliaments of EU states play a significant role, first of all, in organising the work aimed at ensuring control of legislative work in the parliaments. On the other hand, strategically grounded committees’ position on the law making process allows the committee chairpersons ‘overcoming’ strict requirements, orders, etc. of political authorities. The article analyses means of how the ‘committee’ position allows satisfying interests of committee chairpersons in the legislative process in the Lithuanian Parliament, which are often contradictory to the principal regulations of the party’s authorities. The article attempts to prove that irrespective of the fact that the committees are a favourable tool for the party’s authorities to seek their own interests or the adoption of relevant laws (in other words, decisions, in favour for the party itself), sometimes, seeking merely their own interests, party chairpersons may destroy the plans of the party leaders or of the governing coalition, destroying at the same time, the legislative work in Parliament.

ISSN:
0966-8136; 1465-3427
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5028
Updated:
2017-04-11 16:00:31
Metrics:
Views: 12
Export: