Lietuvos parlamento frakcijų vienybė ir drausmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos parlamento frakcijų vienybė ir drausmė
In the Journal:
Politologija. 2004, Nr. 1 (33), p. 75-114
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos parlamento frakcijų vienybė (angl. cohesion) ir drausmė. Šie rodikliai yra vieni iš svarbiausių siekiant ne tik frakcijų, bet ir viso parlamento efektyvaus funkcionavimo, visų pirma teisėkūros srityje bei užtikrinant parlamento (valdančiųjų) frakcijų paramą vyriausybės programos įgyvendinimui. Minėtos problemos ypač aštrios pokomunistinių šalių parlamentams, kuriuose frakcijų vienybė ir drausmė, švelniai tariant, nėra įspūdinga dėl silpnų partinės demokratijos tradicijų. Aišku, ne išimtis ir Lietuva, greičiau atvirkščiai - tai puiki pirmiau paminėtų problemų iliustracija. Šiame darbe parlamento frakcijų vienybė įvertinama (apskaičiuojama) remiantis S. Rice "vienybės indekso" formule, drausmė - pristatant kai kuriose partinėse organizacijose institucionalizuotas partinės drausmės taisykles bei reikalavimus, kuriems padedant užtikrinama partinė drausmė parlamento frakcijose. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the cohesion and discipline of fractions in the Parliament of Lithuania. The said indicators are among the most important for the purpose of ensuring of efficient functioning of not only the fractions but the entire parliament, first of all in the area of legislation and when ensuring the support by the fractions of the parliament (those in power) to the implementation of the programmes of the government. The said problems are especially vital in the parliaments of post-Communist countries, the cohesion and discipline of fractions in which, to say the least, is not impressive due to the weak tradition of party democracy. Lithuania comes as no exception, on the contrary, Lithuania is a splendid illustration of the aforementioned problems. The study evaluates (measures) the cohesion of fractions of the parliament according to the formula of “Index of Cohesion” by S. Rice and the discipline is evaluated by presenting the rules and regulations on party discipline, institutionalized in certain party organizations, which help to ensure the party discipline in the fractions of the parliament.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12110
Updated:
2018-12-17 11:21:40
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: