Projekto "Mano gyvenimo mokytojas" tikslingumas sociokultūrinio ugdymo požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Projekto "Mano gyvenimo mokytojas" tikslingumas sociokultūrinio ugdymo požiūriu
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2012, Nr. 22, 68-78
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training; Sociokultūrinis bendruomeninis ugdymas; Vertybės.
EN
Socio-cultural community education; Values.
Summary / Abstract:

LTKrikščioniškasis ugdymas prasmingai dera ir tikslingai pagrindžia sociokultūrinio ugdymo procesą, nes jo pagrindas yra humanistinės nuostatos. Jis nesąlygiškai reikalauja pagarbos kiekvieno asmens orumui, asmens teisei pažinti tiesą, siekti šventumo, paisyti laisvo apsisprendimo principo. Bendražmogiškosios vertybės formuojasi kultūros ir religijos pagrindu, todėl autentiškų vertybinių nuostatų įsisąmoninimą sąlygoja klusnumas tiesai apie Dievą ir žmogų. Krikščioniškųjų principų taikymas prasideda nuo dvasinio ryšio užmezgimo su ugdytiniu, tarnystės principo ir nuo visapusiško žmogaus vystymosi skatinimo, todėl šiam procesui svarbus mokytojo-liudytojo vaidmuo, nes vertybės nėra išmokomos ar išmokstamos, jos yra įsisąmoninamos ir įgyjamos iš asmeninės patirties. Sociokultūrinio ugdymo procese bendruomeniškumo skatinimas užtikrina bendrų vertybių saugojimą ir ugdymą. Bendruomeniškumas ir vertybių sistema atsiranda pirminės socializacijos metu ir plėtojasi visą gyvenimą. Bendruomeniniame kontekste atsiranda darbo vertė, kaip sociokultūrinio ugdymo prielaida, kadangi darbas yra kelias, kuriuo eidamas žmogus įgyvendina kūrybinius gebėjimus ir savo viešpatavimą.Projekto „Mano gyvenimo Mokytojas“ įgyvendinimas grindžiamas krikščioniškąja paradigma: Kristus - vienintelis Mokytojas, kuriam rūpi visa žmogaus būtis, kuris gali žmogui padėti pažinti save ir visą realybę objektyvioje tiesoje, atrasti geriausius ir saugiausius pasirinkimus bei ateities kelius. Jis yra kiekvieno mokytojo pašaukimo įgyvendinimo pavyzdys ir kiekvieno žmogaus misijos „būti mokytoju“ vadovas. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe article aims - to reveal the socio-cultural development training for the validity of Christian values. The education process starts with the values of spiritual connection and the establishment of educational service to the principle of comprehensive human development and the promotion of this process is the teacher, the role of a witness, because values are not learned or taught, and the perception they are acquired through personal experience. Educational Value difficulties often arise from causes related to the acceptance of truth and freedom. The fair value concept and practice of love, work and serve the community celebrating. Sense of community and values the primary socialization occurs and develops throughout life. The community impact of vocational training may occur through an emphasis on values and nurturing. The social doctrine of the Church is a man and his nature, which depend on the deepest sense of the Creator. without wishing to reveal, other than give himself a fraternal community can not develop a normal personality development (learning) conditions, industrial relations, consolidated public and secure future. The implementation of socio-cultural practices values the principle of “Master of My Life” is based on the paradigm of the Christian Christ - the only teacher who wants the whole human being, which can help people know themselves and the reality of an objective truth, discover the best and safest choices and future paths. It is every teacher’s example of calling. The competence of teacher is described by two aspects: teachers love for his subject and for his student. Teacher’s mission is to provide instruments for the student to perform in the future of spirituality content development, to deepen the knowledge of the most important values. Every human mission to be “teacher” is the ideal head of Christ.Teacher, which become in their own environment - family, work, work in social and public - must possess characteristics common to all mankind, in particular, morality, spirituality and intellectuality. This requires a purposeful moral-humanistic provision in all areas of life, as well as the God of truth and freedom, and sense of responsibility. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50141
Updated:
2018-12-17 13:30:06
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: