Klaipėdos dramos teatras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos dramos teatras
Alternative Title:
Šiaulių dramos teatras
In the Book:
Lietuvių teatro istorija. Kn. 3, 1970-1980 / atsakingoji redaktorė Irena Aleksaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 220-263, 296-368
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Dramaturgija / Dramaturgy; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTStraipsniai "Klaipėdos dramos teatras 1970-1980" ir "Šiaulių dramos teatras 1970-1980" - tai autorių kolektyvo tęstinio leidinio "Lietuvių teatro istorija 1970-1980, trečioji knyga" skyriai. Pirmajame straipsnyje nušviečiama Klaipėdos dramos teatro ir jo vyriausiojo režisieriaus Povilo Gaidžio kūryba. Aptariamąjį dešimtmetį teatras gilino jau anksčiau sėkmingai pasirinktą satyros žanrą, kūrė aštrias politines-socialines komedijas ir sulaukė kritikos bei žiūrovų pripažinimo. P. Gaidžio talentas suburti aktorių ansamblį ir atskleisti kiekvieno jų kūrybinį potencialą leido šio teatro scenoje sukurti Lietuvos kultūrai reikšmingus istorinius B. Sruogos, J. Marcinkevičiaus veikalus ("Milžino paunksmė", "Mindaugas", "Mažvydas", "Katedra"), subrandinusius išskirtinį aktoriaus Vytauto Paukštės talentą, o taip pat inscenizuoti monumentalius W. Shakespeare.o, B. Brechto veikalus. "Šiaulių dramos teatras 1970-1980" atspindi reikšmingą teatro kūrybos tarpsnį, kai 1974 m.. teatrui pradėjo vadovauti režisierė Aurelija Ragauskaitė. Novatoriška režisūra interpretuojant lietuvių dramaturgijos klasiką pagilino aštuntajame dešimtmetyje intensyviai besiplėtojančią metaforiškąją lietuvių teatro kryptį. Analizuojami iškiliausi A. Ragauskaitės spektakliai: V. Mykolaičio-Putino "Valdovas", B. Sruogos "Pajūrio kurortai", P. Vaičiūno "Prisikėlimas", "Kaip žydėjimas vyšnios" pagal Salomėjos Neries poeziją ir kt. Šiaulių teatre savo kūrybinį kelią pradėjo Valstybinės konservatorijos 1977m. aktorių laida, vėliau plačiai įsiliejusi į Lietuvos teatro bei kinematografo panoramą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos teatras; Režisūra; Vaidyba; Komedijos; Klasikinė dramaturgija; Lithuanian theatre; Stage directing; Acting; Comedy; Classical dramaturgy.

ENThe articles “Klaipėdos Dramos Teatras 1970-1980” and “Šiaulių Dramos Teatras 1970-1980” are chapters of a serialized publication “Lietuvių Teatro Istorija 1970-1980, Trečioji Knyga”, written by a collective of authors. The first article describes the activities of Klaipėda Drama Theatre and its Head Director Povilas Gaidys. During the decade in question the theatre deepened its successfully chosen genre of satire, staged acute political – social comedies and attained recognition by both critics and the audience. P. Gaidys’s talent to organize an ensemble of actors and reveal each actor’s creative potential provided the possibility to stage such historical works by B. Sruoga and J. Marcinkevičius, significant to Lithuanian culture as “Milžino Paunksmė”, “Mindaugas”, “Mažvydas” and “Katedra”, which also nurtured the exceptional talent of actor Vytautas Paukštė and monumental works by W. Shakespeare and B. Brecht. “Šiaulių Dramos Teatras 1970-1980” reflects the significant period of the creative of the theatre, when in 1974 the theatre was headed by director Aurelija Ragauskaitė. The innovative direction when interpreting Lithuanian dramaturgy classics deepened the metaphoric direction of Lithuanian theatre, intensively developing in the seventies. The most prominent performances by A. Ragauskaitė are analyzed: V. Mykolaitis-Putinas’s “Valdovas”, B. Sruoga’s “Pajūrio Kurortai”, P. Vaičiūnas’s “Prisikėlimas”, “Kaip Žydėjimas Vyšnios” by Salomėja Neris’s poetry, etc.. The actors, who graduated from the State Conservatoire in 1977 and started their creative path at Šiauliai theatre, later successfully integrated into Lithuania’s theatre and cinematography world.

Related Publications:
Vydūnas ir teatras: sceninės Vydūno dramaturgijos recepcijos ypatumai / Šarūnė Trinkūnaitė. Menotyra. 2011, t. 18, Nr. 2, p. 93-102.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4984
Updated:
2014-04-22 08:40:11
Metrics:
Views: 38
Export: