Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas : terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas : terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis
Alternative Title:
Explanatory Dictionary of Railway Transport Terms
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
416 p
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTAutorių N. Juškaitės, St. Keinio, K. Sakalausko parengtame aiškinamajame geležinkelių transporto terminų žodyne, be lietuviškų terminų yra pateikti atatinkami anglų, vokiečių ir rusų kalbų terminai. Iš viso į žodyną sudėta apie 2000 lietuviškų terminų. Dedamieji terminai yra atrinkti iš rusų – lietuvių kalbų Geležinkelio transporto žodyno (1997 m.), Geležinkelių žodynėlio (1993 m.). Tad į šį aiškinamąjį žodyną sudėti terminai yra norminiai, didžiausia jų dalis plačiai vartojama geležinkelių transporto dokumentuose ir kasdieninėje dalykinėje kalboje. Visi lietuviški terminai sudėti pagal lietuvių kalbos abėcėlę. Jame pirmosios (lietuvių) kalbos terminai yra aiškinami ir pateikiami trijų užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) atitikmenys. Žodyno gale sudėtos abėcėlinės angliškų, vokiškų bei rusiškų terminų rodyklės. Rodyklėse šalia termino pateikiamas pagrindinės žodyno dalies puslapio, kuriame tas terminas išspausdintas, numeris. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminai; Geležinkeliai; Žodynas.

ENApart from the Lithuanian terms, the Explanatory Dictionary of Railway Transport Terms compiled by the authors N. Juškaitė, St. Keinys and K. Sakalauskas lists their equivalents in English, German and Russian. The dictionary covers about 2,000 Lithuanian terms. The terms are selected from the Russian-Lithuanian Railway Transport Dictionary (1997) and the Railway Glossary (1993). So, the terms included in this Explanatory Dictionary are standard and the majority are widely used in railway transport documentation and daily professional language. All Lithuanian terms are listed alphabetically. It explains the terms in the first language (Lithuanian) and gives equivalents in three foreign languages (English, German and Russian). At the end of the dictionary there are alphabetical indexes of English, German and Russian terms. In the indexes each term is listed together with the page of the body part of the dictionary where the term is printed.

ISBN:
9955539291
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4968
Updated:
2022-04-19 11:26:50
Metrics:
Views: 288
Export: